Půjčku.net Rss

Zelená úsporám – změny dotace na výměnu oken, zateplení

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 05-10-2009

Zelená úsporám – změny dotace na výměnu oken, zateplení. Velmi diskutované a horké téma programu „Zelená úsporám“ má za cíl realizaci většího množství opatření, které by vedly k úsporám energie v rodinných domech a bytech. Nově se možnost podpory obnovitelných zdrojů energie pro vytápění týká i panelových domů, především ve formě jejich komplexního zateplení.

Jaká je výše dotace programu Zelená úsporám pro jednotlivé příspěvkové moduly platná od 17. 8. 2009 a jaké jsou změny v dotacích na výměnu oken v domácnostech, popřípadě na zateplení fasád?

Nové podmínky projektu www.zelenausporam.cz

Tento ambiciozní projekt samozřejmě nemůže uspokojit potřeby a požadavky každého z nás, nicméně přihlásit do programu Zelená úsporám se může opravdu každý a to jak fyzické osoby, tak podnikatelé a firmy. Potřebujete již dávno vyměnit svá stará okna za nová plastová s mnohem lepšími vlastnostmi? Změny dotace na výměnu oken v domácnosti najdete pod odkazem níže. Stejně tak se vás budou týkat nové změny u dotace na zateplení fasády vašeho domu či pořízení nového kotle na vytápění.

  • získejte až 80.000 Kč na výměnu svého starého kotle
  • získejte dotaci na zateplení bydlení (domy, byty, paneláky)

Na co je tedy možné žádat především: úspora energie na vytápění (výměna starého kotle za nový), podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu (výstavba nových rodinných a bytových domů), využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění – uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina). O dalších částech projektu Zelená úsporám se informujte na oficiálních stránkách uvedených níže.

Zelená úsporám – kalkulačka spotřeby energie

Díky kalkulačce na serveru zelenausporam.cz si můžete ekologičnost vašeho vytápění nejprve ověřit nanečisto. Pomocí kalkulátoru si můžete ověřit, jak je na tom z hlediska spotřeby energie na vytápění hospodárný váš dům nebo byt. Díky fakturám za topná média jako je elektřina, uhlí či ústřední vytápění si ověříte jak hodně lze při přechodu na úsporné a ekologické metody vytápěn či zateplení fasád ušetřit peněz.

Registrace firem, fyzických osob do programu

Výhody registrace spatřují samozřejmě jak firmy, tak jednotlivci (fyzické osoby). U firem se může jednat o obrovský potenciál, díky kterému budou moci své služby nabízet pod záštitou programu Zelená úsporám a ušetří mnoho peněz díky státní dotaci. Registrovat do programu se můžete na oficiálním webu zelenausporam.cz po splnění některých základních podmínek uvedených výše.

Teď ještě jedno upozornění pro případné zneužitele dotace: Příjemce podpory musí vrátit neoprávněně použitou podporu po obdržení výzvy Fondu nebo jiných věcně příslušných orgánů v uvedeném termínu a na stanovený bankovní účet.