Půjčku.net Rss

Zdravotní pojištění OSVČ 2009 – zálohy, sazby a platby

Nezařazené příspěvky | Dne 11-11-2009

Zdravotní pojištění OSVČ 2009 – zálohy, sazby a platby. Každého podnikatele, přesněji osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) určitě zajímá způsob výpočtu zdravotního pojištění pro rok 2009, výši pojistného, minimální zálohy na zdravotní pojištění a další sazby a platby, které s tímto povinným pojištěním souvisejí.

Hlavní nebo vedlejší příjem, platím pojistné já či stát

Pojistné pro zdravotní pojištění OSVČ dělá 6,75% ze zisku a pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pak vám nezbývá nic jiného, než tento druh pojištění platit. Při informování se o tomto pojištění je rozhodující především fakt, zda dle zákona a nařízení finančního úřadu musíte platit pravidelné zálohy a v jaké výši, popřípadě zda můžete peníze za zdravotní pojištění uplynulého období zaplatit až na konci roku (v tomto případě 2009).

Kdy platit zálohy na zdravotní pojištění při soustavné podnikatelské činnosti pravidelně a kdy jednorázově na konci roku?

Směrodatné je především to, zda se u samostatné výdělečné činnosti jedná o hlavní či vedlejší příjem, popřípadě zda se na platbě pojistného podílí i stát (platí jej za nás).

Podnikání jako vedlejší příjem? Zálohy neplaťte.

Pokud máte podnikání (samostatnou výdělečnou činnost) jako vedlejší příjem, tedy jste ještě navíc například zaměstnáni (příjem ze závislé činnosti), nemusíte pravidelné měsíční zálohy zdravotního pojištění platit vůbec. Na konci roku vám bude vypočtena celková částka rovnající se procentuálnímu odpočtu ze zisku v maximální výši dvanáctinásobku maximální zálohy.

Každý měsíc, kdy jsme povinni zdravotní pojištění sami platit, se posuzuje zvlášť, pokud tedy máme některý měsíc méně než je minimální mzda, nahlásíme to na pojišťovně (do 8 dnů) a za daný měsíc zaplatíme minimální zálohu jako při hlavní činnosti.