Půjčku.net Rss

Zámky + bezpečnostní dveře do bytu a limit plnění u pojištění

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty, Různé příspěvky, informace | Dne 03-10-2009

Zámky + bezpečnostní dveře do bytu a limit plnění u pojištění. Chystáte se pojistit si domácnost a zvažujete všechny možnosti jak to provést co nejvýhodněji, jak získat vyšší limit plnění pojistky od pojišťovny v případě že dojde na pojistnou událost, popřípadě jak na smlouvě o pojištění rodinného domu či bytu a jejich vybavení ušetřit nějaké peníze? Možností je více, jednou z nich je pořízení bezpečnostních dveří a kvalitních zámků do bytu, nebo u vchodových dvěří do domu.

Na jaké události se pojištění domácnosti vztahuje

Pokud zvažujete zřídit si jednu z nejběžnějších pojistek – pojištění domácnosti (rodinného domu, bytu, bytové jednotky), bude vás jistě zajímat seznam událostí, na něž se pojistná smlouva uzavřená s pojišťovnou vztahuje. V tomto případě se jedná o podmínky při uzavření pojištění domácnosti u České pojišťovny. Ostatní pojišťovny mohou mít tyto události mírně pozměněné či zaměněné za jiné.

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla
 • povodeň a záplava (v základu je limit 50 000 Kč)
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • voda vytékající z vodovodního zařízení
 • vichřice a krupobití, zemětřesení
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu a námrazy
 • úmyslné poškození a úmyslné zničení věci
 • odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží

Bezpečnostní dveře zvyšují limit plnění pojišťovny

Nemusíte doma zrovna schovávat drahocený poklad aby se vám vyplatilo koupit nějaké kvalitní bezpečnostní dveře s pojistkami a bezpečnostními zámky. Pokud si běžný člověk spočítá cenu vybavení domu či bytu, elektroniky, nábytku a různých doplňků, vyjde kolikrát poměrně vysoké číslo, které je odrazem kompletního vybavení vaší domácnosti kterou si pojišťujete.

Zřizujete pojištění domácnosti a chcete ušetřit peníze? Zjistěte si, která bezpečnostní opatření (bezpečnostní dveře) zvyšují pojistné plnění v případě pojistné události.

Výše pojistného je závislá na mnoha faktorech, mezi které patří například výše zmíněné vyšší zabezpečovací faktory, mezi které patří například jmenované bezpečnostní dveře nainstalované a uvedené do provozu specialistou (bezpečnostním technikem). Mezi další faktory, které ovlivňují výši pojistky, popřípadě pojistného plnění daného pojistnou smlouvou patří také:

 • město nebo obec ve které leží pojištěná domácnost
 • sleva za spoluúčast a případný bonus
 • klient si stanovuje základní pojistnou částku a ostatní (dražší) věci ve vybavení domácnosti si můžete pojistit z bohaté nabídky dalších připojištění