Půjčku.net Rss

Zaměstnání malého rozsahu 2009, krátkodobý pracovní poměr

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace | Dne 23-09-2009

Zaměstnání malého rozsahu, krátkodobý pracovní poměr. V zákoníku práce a v pravidlech zdravotního a sociálního pojištění je zanese termín vykonávání tzv. zaměstnání malého rozsahu, jehož hranice je stanovena vládním nařízením na rok 2009. Pokud se s zaměstnavatelem dohodnete na nižší měsíční částce než 2000 Kč, půjde skutečně o pracovní poměr s malým rozsahem. Pokud není předem stanoven počet hodin k odpracování (nárazová činnost), zaměstnavatel tudíž neví kolik času ztráví zaměstnanec v práci, bude tedy nemocensky pojištěn pouze v měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň 2000 korun.

Platba nemocenského pojištění nad příjem 2000 Kč

Uvedená částka 2000 Kč je stanovena pro rok 2009, nicméně může být velmi snadno valorizována na základně průměrné mzdy v České republice již třeba pro rok 2010. Pokud není částka příjmu se zaměstnancem předem sjednána, bude nemocensky pojištěn pouze v měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň 2000 korun. Příkladem by mohlo být sjednání hodinové mzdy při nepravidelné výpomoci, kdy zaměstnavatel předem neví, kolik hodin zaměstnanec odpracuje. Některé z dodatků se týkají i krátkodobého pracovního poměru, více na cssz.cz a okresních správách sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění a správa sociálního zabezpečení

Jak se dočtete na České správě sociálního zabezpečení (cssz.cz), tak dle nového zákona o nemocenském pojištění již není znám statu takzvaného „příležitnostného zaměstnání“ a nejsou tím pádem ani jiným stylem uplatněny zákonné platby pojištění pro ty zaměstnance, kteří mají příležitostné zaměstnání (pracovní poměr). Místo toho je dnes (rok 2009 – 2010) zaveden institut zaměstnání malého rozsahu, zaměstnání, ve kterém je sjednán započitatelný příjem nižší než rozhodný příjem (v roce 2009 činí rozhodný příjem 2 000 Kč) nebo není sjednán vůbec.

  • ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

Malý rozsah u pracovní činnosti a oznámení

Z tohoto důvodu ustanovení § 178 odst. 2 ZNP ukládá zaměstnavatelům písemně oznámit příslušné OSSZ do 31. ledna 2009, zda u níže uvedených zaměstnanců, u nichž zaměstnání přechází z období před 1.lednem 2009 do období po 31.prosinci 2008, je jejich zaměstnání od 1. ledna 2009 zaměstnáním malého rozsahu podle § 7 odst. 1 nového ZNP. O jaké zaměstnance se jedná, zda jsou v trvalém pracovním poměru, je zaměstnanec dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby, je pracovní vztah uzavřen dle cizích právních předpisů, nebo se jedná o dohodu o pracovní činnosti? Tyto a jiné otázky týkající se zaměstnání malého rozsahu a krátkodobých pracovních poměrů z hlediska zdravotního a sociálního pojištění najdete na ČSSZ.