Půjčku.net Rss

Zákoník práce – výpověď a úplné znění pracovního zákazníku

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník, Vzory smluv, formuláře | Dne 01-10-2009

Zákoník Práce – výpověď a úplné znění pracovního zákazníku. Zákoník práce je soubor zákonů na území daného státu (Česká republika), které upravují pracovně – právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na pracovišti (např.: výpověď – rozvázání pracovního poměru). Soubor zákonů je neustále novelizován a posledním datem, které odstartovalo úplné znění pracovního zákoníku bylo 1.1.2008 – 2009. Více informací a odkaz na zákoník práce v článku…

Úplné znění zákoníku práce od 1.1.2009 online

Aktuální znění zákoníku práce najdete v textové podobě on-line na serveru zabývajícím se businessem, bankovnictvím a financemi na českém trhu, a sice na portále business.center.cz. Výhodou dnešní doby je to, alespoň co se týká vyhledávání zákonů, že není třeba listovat v knižní podobě zákoníku práce, ale můžete si jej prohlédnout pohodlně online na internetu.

V zákoníku práce najdete informace, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v pracovně právních vztazích. dozvíte se důležité informace, které ovlivňují možnosti rozvázání pracovních poměrů v zaměstnání (výpověď ze zaměstnání).

 • Hlava 1 – vznik pracovního poměru, jeho změny a případné skončení
 • Hlava 3 – pracovní doba a doba odpočinku
 • Hlava 8. § 96 – § 99 ustanovení o pracovní době a odpočinku
 • Hlava 4 – mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů
 • Hlava 8 – náhrada škody způsobené v zaměstnaneckém poměru
 • Hlava 1. § 109 – § 112 ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
 • Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
 • Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců
 • Hlava 4. § 307 Mzdová, platová práva v pracovněprávních vztazích
 • Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
 • Část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Hlava 5. § 93 Práce přesčas
 • Hlava 3. § 88 – § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka