Půjčku.net Rss

Vzor nájemní smlouvy na byt zdarma

Aktuální informace, zprávy, Vzory smluv, formuláře | Dne 17-09-2009

Vzor nájemní smlouvy na byt zdarma. Pokud se chystáte vstoupit do nové nájemní smlouvy, která by měla být logickým vyústěním každé dohody mezi nájemníkem a pronajímatelem, mohly by se vám hodit následující řádky o nájemních smlouvách na byty, jejichž vzory jsou na internetu k dispozici zdarma, tudíž si můžete poměrně snadno ověřit důležitá fakta, která se podpisu takové smlouvy týkají. Buďte napřed a zjistěte, jaké náležitosti musí nájemní smlouva na pronajmutí bytu mít.

Šablona zdarma – smlouva při pronajímání bytu

Pokud sháníte nějaký vzor nájemní smlouvy, najdete odkaz na něj ihned pod tímto odstavcem. Šablonu lze otevřít v dokumentu aplikace Microsoft Word (přípona .doc). Jako každá smlouva, má i nájemní smlouva své zákonitosti a náležitosti, které musí obsahovat. Kromě jiného to jsou následující informace: označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Nezapomeňte na důležité informace v nájemní smlouvě (rozsah využití bytu) a především na jejich správnou formu.

Finanční výše nájmu, nájemník a pronajímatel

Součástí informací obsažených v nájemní smlouvě je jednoznačné označení bytu (adresa, číslo), vybavení prostor (sedačka, nábytek, kuchyňská linka) a další příslušenství a především musí být popsán rozsah v jakém mohou nájemníci byt a jeho vybavení využívat. Obě strany se pak musejí dohodnout na finanční výši samotného nájmu a nezpochybnitelně tuto informaci zanést do nájemní smlouvy. Např.: nájemné pro rok 2009 bylo stanoveno na 10 000 Kč měsíčně.

Samozřejmě musí následovat podpisy obou zúčastněných stran – nového nájemce daného bytu a pronajímatele nemovitosti, datum podpisu smlouvy a počátek její platnosti.