Půjčku.net Rss

Vzor formuláře o dopravní nehodě, záznam o bouračce

Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Vzor formuláře o dopravní nehodě, záznam o bouračce. Pokud se vám přihodí dopravní nehoda, jste jejími účastníky (vyníky či poškozenými) a nezavoláte po dohodě se spolupachatelem policii, pak jste podle zákona povinni sepsat o ní záznam, který má určitá pravidla. Ideální je pro tyto situace mít připravený formulář (vzor tiskopisu), do kterého jednotlivé parametry zakreslíte a popíšete vzniklou situaci, například nákresem pozice vozidel a vzhledu křižovatky. Vzor formuláře o dopravní nehodě však není povinností, při vyřizování záležitosti s pojišťovnou vám postačí bez problémů kousek papíru.

Formulář pro záznam dopravní nehody ke stažení

Jak již bylo řečeno, tento formulář není rozuhodně povinný, pouze má vám i pojišťovně usnadnit pozdější řešení a analýzu vzniklé situace. Je totiž naprosto přirozené, že při dopravní nehodě jsou lidé hodně rozrušeni a jednoduše na spoustu věcí lehce zapomenou, což může pozdější identifikaci a řešení vzniklé bouračky motorových vozidel stížit.

Uvedený vzor formuláře o dopravní nehodě prozatím není povinný, pojišťovna se spokojí s ručním nákresem na papíře.

Jak vyplnit tiskopis pro pojišťovnu a policii

Pokud si formulář (záznam o dopravní nehodě) stáhnete ze stránky uvedené níže, nebudete potřebovat zvlášť návod pro jeho vyplnění, protože všechna pole na písemném tiskopisu jsou náležité popsána celkem srozumitelně. Pojišťovna či policie se spokojí i s nákresem na běžném papíře.

Není potřeba vyplnit všechny údaje, ale nejen z hlediska zákona, ale i logicky jsou některé nezbytné. Tiskopis záznamu dopravní nehody (bouračky) motorových vozidel je k dispozici níže a lze jej otevřít v programu Acrobat Reader od společnosti Macromedia (PDF formát).