Půjčku.net Rss

Vymáhání dluhů a pohledávek – exekuce a činnost exekutora

Aktuální informace, zprávy, Peněžní ústavy, banky, Různé příspěvky, informace | Dne 07-09-2009

Vymáhání dluhů a pohledávek – exekuce a činnost exekutora. S rostoucím zadlužováním osob či firem je vždy v hospodářsky rozvinuté společnosti zapotřebí někoho, kdo dokáže na tuto problematiku dohlížet a především ji také aktivně řešit. Přístup občanů v této oblasti je rozhodující a jelikož jsme byly za posledních pár let schopni „nasekat“ mnoho dluhů a nejsme schopni je splácet, nastupuje od září roku 2001 instituce soudního exekutora. Jedná se o státem pověřené fyzické osoby, které mají povolení k provozování exekuční činnosti.

Exekutor majetku je zákonem pověřená osoba

Abyste úplně pochopili podstatu a oprávnění exekutora, je potřeba zmínit, že tato profese (pozice) byla odsouhlasena a zavedena státem. Na rozdíl od soudů jedná soukromě pověřený exekutor mnohem efektivněji jelikož je na úspěchu prováděného exekučního řízení ekonomicky závislý, tedy je odměněn pouze v případě zákonně provedené exekuce majetku (zabavení nemovitostí či movitého majetku osob a firem). Exekutor je pověřen k sepisování exekutorských zápisů, k úschově cenných papírů a peněžních prostředků či zabavených věcí a je zmocněn k poskytnutí právní pomoci před i po nařízení oprávněné exekuce.

Snažte se předejít návštěvě exekutora!

Seznam exekučních úřadů pro výkon exekuce

Chcete-li (potřebujete) využít služeb exekutora, můžete využít seznam exekutorů v České republice, popřípadě se můžete o dostupných exekutorech informovat na exekutorském úřadě v místě vašeho bydliště. Jak již bylo řečeno, má exekutor ze zákona poměrně rozsáhlé pravomoce, které jej opravňují k zjišťování osobních informací souvisejících s vykonávanou exekucí. Mezi tyto pravomoce patří získání informací ohledně pojistek, dluhů a vlastnictví dlužníka a exekutor se těchto informací může domáhat jak u příslušných pojišťoven, bank, tak i u policie ČR.

Seznam exekutorů dle krajů ČR: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj

Vymáhání pohledávek za účasti policie ČR

Policie je exekutorovi nápomocna také v případě nuceného vstupu do prostoru povinného, kde pak lze provést zákonné zabavení majetku. Zabavený majetek je následně dražen a výnost z dražby slouží jako úhrada nákladů exekuce – jedná se tedy o moment, kdy exekutor dosáhne svého platu. Pokud jste tedy měli tuto pravomoc za sci-fi výmysl v některých filmech, pak věřte, že v případě jakéhokoli odporu může dojít i k návštěvě policie, čímž dochází k poměrně nevýhodné situaci na vaší straně.

Pokud jste si jisti, že jste v právu, musíte se obrátit se svou stížností na postup policie a exekutora na příslušný soud.