Půjčku.net Rss

Výhodná reklama na internetu? Zkuste kontextovou reklamu

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník | Dne 02-10-2009

Výhodná reklama na internetu? Zkuste kontextovou reklamu. Za posledních pár let se stal internet jako takový velkým konkurentem televizí a především inzerentů pro zadávání reklamy. Propagace zboží a služeb v televizních stanicích je především pro „bohaté“ firmy s plošným cílením na většinové uživatele a reklamní kampaně v televizi jaou také mnohem hůře měřitelné než levnější propagace na internetu. Jedním z velmi slibných formátů reklamy na internetu je také kontextová reklama, která je většinou vedena ve stylu PPC reklamy (Pay Per Click), tedy platby za proklik.

Kontextová reklama – efektivní způsob propagace

Kontextová reklama je reklama, která v reklamním prostoru zobrazuje inzeráty (reklamy), které jsou nějakým způsobem kontextově spojené s tématem stránky, jsou tedy v jeho kontextu. Uživateli, který si čte článek o motorkách se zobrazí relevantní inzeráty například na prodej motorek, opravny a servisy aj. To platí o jakémkoli oboru, nicméně počet relevantních inzerátů je vždy úměrný počtu zadavatelů reklamy v oboru a jeho konkurence.

Z hlediska zadavatele reklamy se jedná o velmi efektivní nástroj pro propagaci zboží či služeb firem a to nejen z důvodu vysoké relevance a tím pádem i služné konverze návštěvníka v zákazníka, ale také vzhledem ke snadno nastavitelné ceně (u PPC zaplatíte až za proklik uživatele) a především velmi transparentnímu nastavení a analýze kampaně. Kontextovou reklamu nabízí například společnost Google.com (Google AdWords), popřípadě český Seznam.cz (Sklik), Etarget či AdFox.

Kontextová reklama a PPC – platba za klik uživatele

Termíny kontextová reklama a PPC (Pay Per Click) bývají často zaměňovány či slučovány, což je celkem pochopitelné, jelikož spolu úzce souvisí. Kontextová reklama nám udává pouze to, že reklamy zadané inzerentem budou dávány do kontextu s textem a cílením konkrétní stránky v obsahové síti či ve výsledcích vyhledávání, což maximálně zvýší relevantnost zadaných reklam a tím i předpokládaný úspěch u návštěvníků.

Kdežto PPC reklama pouze informuje o tom, že inzerent bude platit peníze až v případě kliknutí na inzerát, za zobrazení se žádné peníze neplatí. A to je ten zásadní rozdíl, protože kontextová reklama může být jak PPC reklamou, tak reklamou za zobrazení, kdy inzerent platí nejen za proklik uživatele, ale také za zobrazení reklamy (inzerátu).