Půjčku.net Rss

Úrok z prodlení – program pro výpočet úroků kalkulačkou

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník | Dne 18-09-2009

Úrok z prodlení – program pro výpočet úroků kalkulačkou. Mnoho z nás se již s termínem „úrok z prodlení“ setkal. Pokud totiž nesplácíte řádně finanční, hmotné či jiné závazky vůči nějaké instituci či fyzické osobě, může se stát, že proti vám bude použit tento termín a vám kromě nesplacených dluhů naskočí navíc ještě úroky z prodlení, tedy z neřádného splácení dohodnutých splátek například u půjčky. Pokud se tedy jedná o peněžitý dluh, získává tím věřitel právo od dlužníka vyžadovat kromě splácení samotného dluhu i úroky z prodlení. Vše je stanoveno občanským zákoníkem.

Výši úroků z prodlení dle občanského zákoníku

Jakýkoli dluh získává status „v prodlenív případě, že není uhrazen řádně dle smluvních podmínek a včas. Výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku stanovila do 15. července 1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. S účinností od 15. července 1994 platí, že výše úroků z prodlení nějakého dluhu činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené ČNB (Českou národní bankou).

Poplatky z prodlení podle programu s kalkulačkou

Česká národní banka není oprávněna vykládat nařízení vlády nicméně v souvislosti s ním dostává od veřejnosti řadu dotazů týkajících se výpočtu úroků z prodlení. Pro výpočet výše úroků z prodlení poskytuje ČNB následující informaci: S metodickými dotazy je možno se obrátit například na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

  • Program – kalkulačka Advokáta pro výpočet úroků (stáhnout)

Ministerstvo spravedlnosti a fixní sazba úroku

Co se týká úroku z prodlení, netýká se pouze finančních dluhů, ale také například pracovně-právních vztahů například mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (náhrada způsobené škody zaměstnancem). Podle nového návrhu Ministerstva spravedlnosti by měl být úrok z prodlení opět fixní a po celou dobu z prodlení by se tato sazba neměnila, což by celý výpočet tohoto úroku velmi zjednodušilo.