Půjčku.net Rss

Bankovní (hospodářské) krize ve Spojených státech amerických – USA

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 01-09-2009

Bankovní (hospodářské) krize ve Spojených státech amerických – USA. Podíváme-li se do historie USA, zjistíme, že jejich ekonomikou otřásly poměrně silné bankovní či řekněme celkové hospodářské krize. Ekonomové i skeptici (realisti) se neshodnou ani jednom společném jmenovateli těchto obrovských finančních problémů či machinací, za kterými jsou většinou vlivní majitelé bank a průmyslových koncernů. Ať je to jak chce, amerikou tyto bankovní problémy otřásly nejvíce mezi lety 1929 – 1933, kdy až do zvolení prezidenta D. Roosvelta zaniklo několik tisíc bank.
…číst celé


Kursový transmisní mechanismus a pohyby měnových kurzů

Kategorie Centrální bankovnictví, Peněžní ústavy, banky, Různé příspěvky, informace | Dne 19-08-2009

Kursový transmisní mechanismus a pohyby měnových kurzů. Základní rozdíly kursového transmisního mechanismu měnové politiky ve srovnání s měnovým a úvěrovým mechanismem spočívají především ve dvou skutečnostech. Jedná se o úlohu operativních kritérií a zprostředkujících kritérií, které plní jediná veličina, měnový kurz. Druhou skutečností je podstata měnového kurzu jako ceny zahraniční měny vyjádřené v domácí měně, tedy v mincích a bankovkách daného státu. Pokud vás toto nezajímá, ale zajímají vás kurzy měn, pak využijte tento odkaz.
…číst celé


Centrální banky a bankovní systém ve Spojených státech amerických

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 19-08-2009

Centrální banky a bankovní systém ve Spojených státech amerických. Pokud se na tomto portále zmiňujeme o centrálním bankovnictví nejen v České republice, pak by zde asi neměly chybět víceméně objektivní informace o bankovnictví v USA, tedy ve Spojených státech amerických, a to především proto, že se jedná o jednu z nejvyspělejších ekonomik, která je vydavatelem a správcem nejprogresivnější a nejpoužívanější měny, amerického dolaru.
…číst celé


Česká a Slovenská federativní republika 1990-1992 a bankovnictví

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 18-08-2009

Česká a Slovenská federativní republika 1990-1992. K 1. lednu 1990 došlo k oddělení „emisní“ a „úvěrově-obchodní“ činnosti centrální banky. Státní banka československá byla rozdělena na tři právně samostatné subjekty: Státní banku československou, která se přetvářela na centrální banku tržního typu (emisní činnost), a dvě obchodní banky – Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava (obě úvěrově-obchodní činnost).
…číst celé


Inflace a její míra v ČR

Kategorie Centrální bankovnictví, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 15-08-2009

Inflace a její míra v ČR za jednotlivé roky 2007, 2008, 2009. Co to vlastně inflace je, jak ovlivňuje hospodaření státu a jak se s ní jednotlivé země v rámci bankovního sektoru vypořádávají se dozvíte v tomto článku. Pokud použijeme definici, pak lze inflaci charakterizovat jako: dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny, který je spojen s nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz. Co to znamená v praxi?
…číst celé


Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 04-08-2009

Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank. Centrální banky mohou obchodním i jiným „domácím“ bankám poskytnou v případě potřeby úvěry formou směnky, popřípadě vydáním cenných papírů. Veškeré podmínky týkající se těchto situací a směn jsou specifikovány v podmínkách centrálních bank. Lhůta splatnosti cenných papírů vůči centrální bance pak předurčuje lhůtu splatnosti lombardních úvěrů.
…číst celé


Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 30-07-2009

Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank. Pokud se nejprve zaměříme na úlohu a možnosti centrálních bank po celém světě, zjistíme, že jsou ve většině vyspělých zemích monopolními eminenty hotovostních peněz. Základní rozdělení peněz pak dle bankovního managementu spočívá ve funkci kterou nazýváme prostředek směny a jako druhou lze uvést funkci účetní jednotky.
…číst celé


Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně

Kategorie Centrální bankovnictví | Dne 30-07-2009

Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně. Centrální banky jsou z ekonomického pohledu velmi zajímavými institucemi. Vedou účty státům (vládám), centrálním orgánům a jiným „státním subjektům“, přičemž dnes naprostá většina transakcí probíhá bezhotovostně. Tato činnost je centrálními bankami prováděna nejen ve vyspělých ekonomikách.
…číst celé


Česká národní banka ČNB.cz – ústřední banka ČR

Kategorie Centrální bankovnictví, Peněžní ústavy, banky | Dne 25-07-2009

Česká národní banka ČNB.cz – ústřední banka a kurzy měn. Česká národní banka je hlavní bankovní institucí, která vykonává dohled nad nad finančním trhem daného státu, v tomto přípacě nad Českou republikou. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.
…číst celé


Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy

Kategorie Centrální bankovnictví | Dne 25-07-2009

Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy. Lidově řečeno je bankovní systém jakýsi celek, který je tvořen jednotlivými subjekty (bankami), které se musejí přizpůsobit zákonným formám daného státu, potažmo místního bankovního systému. Bankovní systém vyspělých států tedy má dvě na sobě závislé složky: institucionární a funkční.

…číst celé