Půjčku.net Rss

Smlouva o dílo, vzor smlouvy 2009 dle obchodního zákoníku

Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Smlouva o dílo, vzor smlouvy 2009 dle obchodního zákoníku. Tento druh písemné smlouvy je velmi častým a tím pádem i hojně vyhledávaným dotazem na internetu. Pokud si chcete vzor smlouvy o dílo stáhnout a vytisknout zdarma, pak jste na správném místě. Současně bychom vám rádi zpřístupnili pravidla těchto smluv dle obchodního a občanského zákoníku, jež jsou těmito zákoníky upravena. Obchodní zákoník má na tento druh smlouvy poněkud větší vliv než ten občanský.

Vzory smluv o dílo dle obchodního zákoníku

Pokud dílo nespadá pod kupní smlouvu, pak se smlouvou o dílo rozumí montáž něčeho, provedení opravy či údržby nějakého předmětu, popřípadě úplně základní zhotovení nějaké věci. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Kromě těchto údajů, které musejí být ve smlouvě uvedeny je důležitou náležitostí také sjednaná cena, která může být buď konkrétního charakteru (předem dojednaná), nebo vyplývá například z časové náročnosti dohodnutého díla. Dohodou lze dospět i k tomu, že cena díla nemusí být ve smlouvě uvedena.

Ať jste již zhotovitel dotyčného díla, nebo zákazník, pamatujte na smlouvu o jeho zhotovení.

Vzor smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku

Pod odkazem níže najdete vzor smlouvy o dílo ke stažení zdarma dle parametrů a zákonných norem občanského a obchodního zákoníku pro rok 2009. Stažený dokument lze otevřít v programu Microsoft Word, popřípadě v Free verzi tohoto editoru, v programu Open Office (OpenOffice.org), který je taktéž k dispozici zdarma (free Download).