Půjčku.net Rss

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 02-09-2009

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou – vzor, podmínky a povinnosti smluvních stran. Obvzláště dnes je čím dál častějším způsobem zaměstnávání osob na konkrétní časový termín po kterém dochází k automatickému ukončení spolupráce, jedná se o tzv. sjednání pracovního poměru na dobu určitou. tato forma pracovního poměru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je samozřejmě upravena zákonem – zákoník práce a obě smluvní strany musí zákonné znění předpisů dodržovat.

Chcete v zaměstnání setrvat na určitou dobu?

Tato forma zaměstnaneckého poměru se hodí například pro zaměstnavatele, kteří se soustředí na výrobu či prodej sezónního zboží či služeb, popřípadě v případě zaměstnávání starobních důchodců, kteří by u trvalého zaměstnání – při práci na plný úvazek s neurčitou dobou trvání pracovního poměru – přišli o svou penzi (starobní důchod). Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, pak se k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky (zaměstnanec/zaměstnavatel) nepřihlíží.

Jste-li důchodcem, pak je pro vás tato forma pracovního poměru rozhodně výhodná!

Opětovné sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je tedy dovoleno až po uplynutí doby 6 měsíců od skončení předchozího pracovního poměru.

Starobní důchod a pracovní poměr důchodců

Výplata starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Z formulace vyplývá, že pokud by starobní důchodce nastoupil do trvalého pracovního poměru s neurčitou dobou výkonu povolání, přišel by dle zákoníku práce o starobní penzi (důchod).

Z toho je naprosto zřejmé, že jak pro důchodce, tak pro jejich zaměstnavatele je velmi výhodné uzavírat pracovní poměr na dobu určitou. Důchodcům se tedy pracovní poměr na dobu určitou rozhodně vyplatí!