Půjčku.net Rss

Reklamace zboží podle zákona: jak postupovat při reklamaci, vzor

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 20-01-2010

Reklamace zboží podle zákona: jak postupovat, vzor reklamace. S rostoucím podílem on-line nákupů na internetu (v internetových obchodech: eshopech) roste i počet případů, kdy lidé nevědí, jak se například v případě nutnosti reklamace poškozeného či nepotřebného zboží vůči prodejci chovat a jaká jsou naše práva na výměnu zboží (koupeného produktu) či vrácení peněz. Pravidla a zákony týkající se obchodování upravuje v Česku Obchodní zákoník

Uplatnění reklamace u prodejce zboží

Reklamaci poškozeného či z jiného důvodu reklamovaného zboží je potřeba uplatnit u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Místem vrácení reklamovaného zboží může být i další pobočka dodavatele a prodejce je povinnen takové zboží (reklamaci) přijmout, místem vrácení může být i servisní dílna uvedená v záručním listě. Prozřetelností pro Vás, kdož reklamujete, by mělo být písemné vyhotovení reklamace zboží či služby.

Reklamační řízení: písemná žádost

Vždy před vstupem do reklamačního řízení je vhodné si pořídit fotokopie všech dokladů a písemností pro případné další řízení stejně tak, jako výše uvedené písemné vyhotovení reklamace pro případ, že by nebyla vyřešena ihned na místě, ale až po prozkoumání vad zboží na servisním místě uvedeném v záručním listě produktu.

Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání, je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (§ 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Nezbytné náležitosti reklamačního dokladu

Reklamační doklad by měl obsahovat minimálně níže uvedené údaje. Pokud se na postup vyřízení reklamace řádně připravíte a budete znát zákonné postupy, málokdy vás prodejce něčím překvapí. Obchody a jejich pracovníci zkoušejí na kupující leccos, obvzláště pak, pokud nejsou obeznámeni s obchodním zákoníkem a příslušnými zákony. reklamace zboží podle zákona a její postup (vzor):

  • identifikaci reklamujícího a prodávajícího (případně servisní organizace),
  • popis reklamovaného výrobku (uvedení data prodeje ),
  • konkretizaci rozporu s kupní smlouvou, případně popis reklamovaných vad
  • požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace (vrácení peněz, výměna)
  • podpisy reklamujícího i prodávajícího či přijímající servisní organizace + razítko
  • požadavek na předání prodejního dokladu je neoprávněný, ale je potřeba umožnit prodejci na tento doklad nahlédnout z důvodu ověření správnosti údajů
  • Sdružení obrany spotřebitele (SOS)
  • tel.: 224 239 940, 222 210 151, 603 248 266,
  • fax: 224 239 941
  • e-mail: sos@spotrebitele.info