Půjčku.net Rss

Reklamace zboží podle zákona: jak postupovat při reklamaci, vzor

Kategorie Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 20-01-2010

Reklamace zboží podle zákona: jak postupovat, vzor reklamace. S rostoucím podílem on-line nákupů na internetu (v internetových obchodech: eshopech) roste i počet případů, kdy lidé nevědí, jak se například v případě nutnosti reklamace poškozeného či nepotřebného zboží vůči prodejci chovat a jaká jsou naše práva na výměnu zboží (koupeného produktu) či vrácení peněz. Pravidla a zákony týkající se obchodování upravuje v Česku Obchodní zákoník
…číst celé


Dohoda o provedení práce, vzor smlouvy 2009

Kategorie Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 11-11-2009

Dohoda o provedení práce, vzor smlouvy 2009. Mezi velmi časté požadavky na vzory smluv patří především ty, týkající se dohody o provedení práce. Zákonitosti této smlouvy mezi dvěma subjekty se řídí Zákoníkem práce a upravují jejich vzájemné vztahy, především správnou formou smlouvy (dohody) o provedení práce. Pokud vás podrobné informace o této problematice zajímají, popřípadě si chcete zdarma stáhnout vzor těchto smluv pro rok 2009, pokračujte ve čtení…
…číst celé


Zákoník práce – výpověď a úplné znění pracovního zákazníku

Kategorie Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník, Vzory smluv, formuláře | Dne 01-10-2009

Zákoník Práce – výpověď a úplné znění pracovního zákazníku. Zákoník práce je soubor zákonů na území daného státu (Česká republika), které upravují pracovně – právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na pracovišti (např.: výpověď – rozvázání pracovního poměru). Soubor zákonů je neustále novelizován a posledním datem, které odstartovalo úplné znění pracovního zákoníku bylo 1.1.2008 – 2009. Více informací a odkaz na zákoník práce v článku…
…číst celé


Vzor nájemní smlouvy na byt zdarma

Kategorie Aktuální informace, zprávy, Vzory smluv, formuláře | Dne 17-09-2009

Vzor nájemní smlouvy na byt zdarma. Pokud se chystáte vstoupit do nové nájemní smlouvy, která by měla být logickým vyústěním každé dohody mezi nájemníkem a pronajímatelem, mohly by se vám hodit následující řádky o nájemních smlouvách na byty, jejichž vzory jsou na internetu k dispozici zdarma, tudíž si můžete poměrně snadno ověřit důležitá fakta, která se podpisu takové smlouvy týkají. Buďte napřed a zjistěte, jaké náležitosti musí nájemní smlouva na pronajmutí bytu mít.
…číst celé


Sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Kategorie Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 02-09-2009

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou – vzor, podmínky a povinnosti smluvních stran. Obvzláště dnes je čím dál častějším způsobem zaměstnávání osob na konkrétní časový termín po kterém dochází k automatickému ukončení spolupráce, jedná se o tzv. sjednání pracovního poměru na dobu určitou. tato forma pracovního poměru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je samozřejmě upravena zákonem – zákoník práce a obě smluvní strany musí zákonné znění předpisů dodržovat.
…číst celé


Postup změny trvalého bydliště

Kategorie Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 02-09-2009

Postup změny trvalého bydliště. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území (česká republika) a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním číslem. Pokud se z tohoto místa stěhujete, jedná se o změnu místa trvalého bydliště, kterou je potřeba na příslušných státních orgánech nahlásit.
…číst celé


Okamžité zrušení pracovního poměru, vzor výpovědi ze zaměstnání

Kategorie Pojmy - výrazový slovník, Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Okamžité zrušení pracovního poměru, vzor výpovědi ze zaměstnání. Výpověď ze zaměstnání je rozhodně věcí nepříjemnou, nicméně se může přihodit téměř každému. V prvé řadě se jedná o to, že nemusíte výpověď dostat pouze vy, ale můžete to být Vy, kdo jí svému zaměstnavateli dá. Pokud vám jde o vzor tiskopisu pro okamžité zrušení pracovního poměru, tedy o výpověď ze zaměstnání dohodou, pak jste na správné adrese. Níže vám nabízíme možnost stáhnout si formulář (tiskopis, vzor) pro vytištění výpovědi.
…číst celé


Vzor formuláře o dopravní nehodě, záznam o bouračce

Kategorie Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Vzor formuláře o dopravní nehodě, záznam o bouračce. Pokud se vám přihodí dopravní nehoda, jste jejími účastníky (vyníky či poškozenými) a nezavoláte po dohodě se spolupachatelem policii, pak jste podle zákona povinni sepsat o ní záznam, který má určitá pravidla. Ideální je pro tyto situace mít připravený formulář (vzor tiskopisu), do kterého jednotlivé parametry zakreslíte a popíšete vzniklou situaci, například nákresem pozice vozidel a vzhledu křižovatky. Vzor formuláře o dopravní nehodě však není povinností, při vyřizování záležitosti s pojišťovnou vám postačí bez problémů kousek papíru.
…číst celé


Smlouva o dílo, vzor smlouvy 2009 dle obchodního zákoníku

Kategorie Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Smlouva o dílo, vzor smlouvy 2009 dle obchodního zákoníku. Tento druh písemné smlouvy je velmi častým a tím pádem i hojně vyhledávaným dotazem na internetu. Pokud si chcete vzor smlouvy o dílo stáhnout a vytisknout zdarma, pak jste na správném místě. Současně bychom vám rádi zpřístupnili pravidla těchto smluv dle obchodního a občanského zákoníku, jež jsou těmito zákoníky upravena. Obchodní zákoník má na tento druh smlouvy poněkud větší vliv než ten občanský.
…číst celé