Půjčku.net Rss

Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 04-08-2009

Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank. Centrální banky mohou obchodním i jiným „domácím“ bankám poskytnou v případě potřeby úvěry formou směnky, popřípadě vydáním cenných papírů. Veškeré podmínky týkající se těchto situací a směn jsou specifikovány v podmínkách centrálních bank. Lhůta splatnosti cenných papírů vůči centrální bance pak předurčuje lhůtu splatnosti lombardních úvěrů.
…číst celé


Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank

Kategorie Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 30-07-2009

Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank. Pokud se nejprve zaměříme na úlohu a možnosti centrálních bank po celém světě, zjistíme, že jsou ve většině vyspělých zemích monopolními eminenty hotovostních peněz. Základní rozdělení peněz pak dle bankovního managementu spočívá ve funkci kterou nazýváme prostředek směny a jako druhou lze uvést funkci účetní jednotky.
…číst celé


Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně

Kategorie Centrální bankovnictví | Dne 30-07-2009

Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně. Centrální banky jsou z ekonomického pohledu velmi zajímavými institucemi. Vedou účty státům (vládám), centrálním orgánům a jiným „státním subjektům“, přičemž dnes naprostá většina transakcí probíhá bezhotovostně. Tato činnost je centrálními bankami prováděna nejen ve vyspělých ekonomikách.
…číst celé


Česká národní banka ČNB.cz – ústřední banka ČR

Kategorie Centrální bankovnictví, Peněžní ústavy, banky | Dne 25-07-2009

Česká národní banka ČNB.cz – ústřední banka a kurzy měn. Česká národní banka je hlavní bankovní institucí, která vykonává dohled nad nad finančním trhem daného státu, v tomto přípacě nad Českou republikou. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.
…číst celé


Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy

Kategorie Centrální bankovnictví | Dne 25-07-2009

Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy. Lidově řečeno je bankovní systém jakýsi celek, který je tvořen jednotlivými subjekty (bankami), které se musejí přizpůsobit zákonným formám daného státu, potažmo místního bankovního systému. Bankovní systém vyspělých států tedy má dvě na sobě závislé složky: institucionární a funkční.

…číst celé


Bankovnictví ve vyspělých zemích dynamicky roste

Kategorie Centrální bankovnictví | Dne 25-07-2009

Bankovnictví ve vyspělých zemích dynamicky roste. Zjednodušeně lze konstatovat, že finanční (bankovní) trh i samotné bankovnictví ve vyspělých zemích má tendenci k dynamickému růstu. Je to celkem logický důsledek vyspělé ekonomie, která prostě potřebuje shromažďovat volné peněžní zdroje a redistribuovat je.
…číst celé