Půjčku.net Rss

Příspěvek na bydlení, výpočet jeho výše kalkulačkou

Aktuální informace, zprávy, Reality - rodinné domy, byty | Dne 14-09-2009

Příspěvek na bydlení, výpočet jeho výše kalkulačkou. Máte rodinu, nebo žijete sám/sama a máte malé příjmy na pokrytí nákladů spojených s bydlením? Státní příspěvek na bydlení pokrývá potřeby obyvatel České republiky s malými příjmy ze zaměstnání, ať již se jedná o rodinu či jednotlivce. Poskytnutí tohoto příspěvku (státní dotace) je samozřejmě vázáno na nějaká pravidla a podmínky, které je nutné ze strany žadatele dodržet pro získání samotného příspěvku na bydlení – státní sociální podpory občanů.

Kalkulátor pro výpočet příspěvku na bydlení

Pro výpočet výše případné dotace můžete využít on-line kalkulaček, které jsou k dispozici na internetu. Vyhodnocení kalkulátoru je závislé na kombinaci vašich nákladů spojených s bydlením a vašimi příjmy. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP.

Využijte možnosti získat od státu příspěvek na bydlení pokud splňujete zákonné podmínky.

Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí a započíst lze náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění.

Družstevní byt, rodinný dům, Praha či Brno

Množství proměnných, které ovlivňují konečnou výši přiznaného příspěvku na provoz domácnosti – bydlení, je mnoho a patří mezi ně nejen vaše skutečné náklady na bydlení a příjmy ze zaměstnání či jiné činnosti, ale také místo ve kterém vaše nemovitost (dům, byt) stojí, počet obyvatel daného města a samozřejmě také počet dětí, pokud nějaké máte. Nejsnazší a nejrychlejší je použít online kalkulačku pro výpočet příspěvků na bydlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více informací o státních podporách v nezaměstnanosti, o příspěvku na bydlení pro jednotlivce či rodiny s dětmi a dalších státních příspěvcích najdete na integrovaném portále státní správy – Ministerstva práce a sociálních věcí – portal.mpsv.cz.

Najdete zde jak obecné informace (nástěnka dostupných příspěvků), hlasový informační systém, řešení přídavků na děti, dávky pěstounské péče, pohřebné, porodné a jiné sociální příplatky. Zároveň je zde rozepsané životní a existenční minimum.