Půjčku.net Rss

Pravidla českého pravopisu online, slovník cizích slov on-line

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace | Dne 11-10-2009

Pravidla českého pravopisu online, slovník cizích slov on-line. Doby, kdy jste byli při vyhledávání pravopisných výjimek a pravidel českého pravopisu odkázáni na leckdy spoře aktualizovaná knižní vydání, jsou pryč. Díky internetovému připojení dnes můžete na speciálních serverech vyhledávat konkrétní pravidla českého pravopisu online a zcela jednoduše přes internet stejně tak, jako můžete hledat výrazy v on-line slovnících cizích slov. Už si ani neuvědomujeme, kolik nám toho „ten“ internet usnadňuje…

Online pravidla českého pravopisu zdarma

Pravidla českého pravopisu (PČP) jsou soustavou doporučení pro pravopis českého jazyka (gramatické zákonitosti). Stejný název má i příručka zpracovávaná Ústavem pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd a z ní odvozené další příručky zpracovávané různými nakladatelstvími například pro potřebu škol. Žádné oficiální zákony nám samozřejmě nenařizují používat češtinu dle pravidel, nicméně snahou o jakési oficiální podání a sjednocení pravidel se zabývá především výše jmenovaný Ústavem pro jazyk český ve spolupráci se školskou ústavou a přirozeným vzděláváním ve školách.

  • Pravidla.cz – českého pravopisu online, ke stažení zdarma

Nejvyužívanějším internetovým portálem, který se na český jazyk a online vyhledávání v pravidlech českého pravopisu zaměřuje, je především www stránka pravidla.cz, i když exeistují i další webové stránky, které hledání v pravidlech spisovné češtiny umožňují a jsou taktéž zdarma.

Online slovník cizích slov pro český jazyk

Stejné výhody jako u pravidel českého pravopisu můžeme spatřovat také u on-line slovníků cizích slov, které mohou být v dnešním jazykově globalizovaném světě obvzláště užitečné. Obdobným způsobem jako pravidla fungují i slovníky cizích slov, ve kterých je možné vyhledávat v reálném čase prostřednictvím pravidelně aktualizovaných databází s cizími slovíčky a jejich český ekvivalentem (významem). Na internetu je to například abz slovník cizích slov, popřípadě níže uvedený slovníček.

  • Slovník – cizích slov, vět a výrazů on-line

Akademický slovník cizích slov, jehož rozšířená verze vyšla pod názvem Nový akademický slovník cizích slov (NASCS, 1. vyd. 2005), je největší český slovník cizích slov. Původní verze dvoudílná, pozdější vydání v jednom svazku obsahovala „téměřsto tisíc významů dnes užívaných slov. Tolik o knižním vydání akademického slovníku.