Půjčku.net Rss

Povinné ručení – novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty, Různé příspěvky, informace | Dne 10-09-2009

Povinné ručení – novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Od 1.1.2009 vejde v platnost novela zákona o povinném ručení, která přinese mnoho změn, včetně vysoké pokuty za případné neoprávněné či neuzavřené pojištění motorového vozidla na konkrétní vozidlo – povinné ručení na auto. V takovém případě vám může policista uložit pokutu až do výše 40 tisíc korun. Dotazy jednotlivých řidičů a pojistníků směřují k různým otázkám týkajícím se podmínek povinného ručení, smluv, dopravních nehod a jejich hlášení…

Musím povinné ručení platit i když nejezdím?

Pokud je vaše vozidlo přihlášeno a homologováno pro provoz na pozemních komunikacích, pak jste ze zákona povinni povinné ručení platit. Nechcete-li se dostat do kolize se zákonem, musíte své auto dočasně vyřadit z evidence, tedy odevzdat SPZ do depozitu na příslušném odboru městského úřadu v místě bydliště (přihlášení vozidla).

Pro všechny ostatní případy jste povinni mít pojištění vozidla sjednané a řádně zaplacené, jinak se vystavujete zmíněné pokutě až do výše 40 tisíc korun a případné odebrání řidičského průkazu.

Několik často pokládaných otázek a odpovědí týkajících se povinného ručení.

Musím ke škodě při dopravní nehodě volat policii?

Pokud se stanete účastníky dopravní nehody (viník, poškozený či účastník) a hrubý odhad finanční škody na vozidle nepřevýší 100 tisíc korun, nejste dle zákona povinni volat k takové dopravní havárii policii. To platí ovšem za předpokladu, že jste se s dalšími řidiči (účastníky nehody) dohodli na míře zavinění a případném odškodnění poškozeného.

Pokud vidíte ze strany druhého řidiče jakýkoli vzdor či neochotu spolupracovat, doporučujeme k nehodě zavolat policii, která spor rozřeší a následně se se svým pojištěním (povinným ručením) budete moci obrátit na pojišťovnu viníka dopravní nehody.