Půjčku.net Rss

Pojištění právní ochrany – náklady soudního řízení platí pojišťovna

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty | Dne 03-10-2009

Pojištění právní ochrany – náklady soudního řízení platí pojišťovna. Ať již jste vlastník či provozovatel motorového vozidla, fyzická či právnická osoba, může se vám hodit pojištění právní ochrany před výdaji na soudní a advokátní řízení (soud, právní zástupce). Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením. Mezi další pojistné úkony patří také pojištění právní ochrany nemovitosti a jiné pojistky, což je však záležitostí konkrétních pojišťoven.

Právní služby, ochrana před soudním řízením

Důvodů proč se připojistit produktem zvaným pojištění právní ochrany není mnoho, ale za poměrně nízkou roční částku můžete získat docela široké pojistné pokrytí související s pořízenou pojistkou. Pojišťovna se (dle druhu a rozsahu smlouvy) zaručí, že v případě vzniklých soudních řízeních a nutnosti získat pro sebe vlastního advokáta (potřeba právnických služeb) bude ona tím, kdo vzniké náklady uhradí. Nezbytné náklady se soudem a krytím finančních prostředků souvisí například s:

Pojištění soudních výdajů a právního zástupce…

Níže vidíte seznam jednotlivých úkonů, které jsou nejčastěji předmětem smlouvy o pojištění právní ochrany a pojišťovna se je zavazuje dodržovat na základě podepsané smlouvy. Podmínky a pravidla se liší vzhledem ke konkrétní pojišťovně a je potřeba znát všeobecné podmínky.

 • akt, pomocí kterého je možné vyřešit právní spor smírčím řízením
 • soudní výdaje a náklady na právního zástupce
 • výdaje protistrany, které musíte uhradit z rozhodnutí soudu
 • náklady na soudní znalce a svědky
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení
 • náklady donucovacího výkonu práva
Pojištění právní ochrany se jistě nehodí pro většinu z nás, ale lidé v rizikových podnikatelských aktivitách jistě náklady soudního řízení rádi přenechají na pojišťovně.

Pojistka právní ochrany kryje například…

Co je to právní ochrana pojištěného a jakých zájmů a vůlí se týká můžete vidět v seznamu níže. Kromě prosazování občansko-právních nároků a náhrad škod se jedná také o správní či trestní řízení (soudy).

 • prosazení občansko-právních nároků na náhradu škody
 • prosazování práva z nájmu domu či bytu
 • prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě
 • prosazování zájmů vůči ostatním pojistitelům
 • obhajoba při správním nebo trestním řízení
 • zájmy plynoucí ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci