Půjčku.net Rss

Pojištění pohledávek, úvěrů a podnikatelských rizik

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty | Dne 28-09-2009

Pojištění pohledávek, úvěrů a podnikatelských rizik. Mezi další pojistné produkty, které jsou určeny firmám, podnikatelům či velkým společnostem, patří i výše zmíněné pojištění pohledávek. Pokud chcete jako správce či majitel podnikatelského subjektu minimalizovat možné škody a snížit riziko v případě, že vám dlužník neuhradí včas dohodnutou finanční částku, můžete se proti tomu pojistit. Jedná se o pojištění vašich pohledávek vůči jinému subjektu či fyzické osobě. Stejně tak se této službě říká pojištění podnikatelských rizik.

Chcete si jako podnikatel pojistit své pohledávky?

Podnikáte v segmentu, kde máte poměrně často peníze „v luftu“ a chcete mít alespoň částečnou jistotu, že o všechny v případě problémů s dlužníkem nepřijdete? Pak právě pro vás a vaši firmu může být vhodné pojištění těchto pohledávek a podnikatelských rizik, která jsou mnohdy spojená právě s těžko vymahatelnými pohledávkami vůči klientům a dodavatelům.

Speciálně u některých oborů podnikatelské činnosti může být pojištění pohledávek a podnikatelského rizika výhodnou službou která se vyplatí, ochrání finanční prostředky.

Platební neschopnost – konkurz, exekuce, vyrovnání

Pokud vám někdo dluží peníze a důvodů může být hned několik, od běžné nevole ke splácení dluhu, přes konkurz na firmu, exekuci majetku či exekuční vyrovnání, pak jste adeptem na tento druh pojištění. Pojistka, která má krýt případně těžko vymahatelné pohledávky je vhodná především u výše jmenovaných pohledávek, jejichž riziko ztráty finančních prostředků lze takto eliminovat. Obecně platí, že téměř každý obchodní úvěr může být pojištěn. Toto pojištění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního obchodního partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat.

Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, tedy pravděpodobnost platební nevůle či platební neschopnosti ze strany dlužníka (tj. konkurz, exekuce, vyrovnání) – odběratele, jehož bonitu pojišťovna individuálně ohodnotí a určí, jakou výši úvěru (úvěrový limit), respektive obratu, je ochotna pojistit.