Půjčku.net Rss

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty | Dne 26-09-2009

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě. Pojištění osob, zvířat a věcí (movitých i nemovitých) se již stalo běžnou součástí našich životů. Mezi jedna z opomíjených pojištění patří také výše zmíněné pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě. Pojištění odpovědnosti má mnoho dodatkových smluvních podmínek, na základě kterých je určen rozsah a případné plnění vyplývající z uzavřené smlouvy. Jedná se však především o to, že pojišťovna za vás do nějaké výše případnou škodu uhradí.

Přenechte část odpovědnosti za škodu na pojišťovně

Poměrně vhodná může být kombinace pojištění odpovědnosti za způsobené škody s cestovním pojištění, obvzláště pokud se chystáte vycestovat do zahraničí. Některé pojišťovny nerady prodávají pojištění odpovědnosti svým klientům samostatně a snaží se jej proto úhledně zabalit do různých pojistných balíčků. Například u ČSOB pojišťovny lze pojištění odpovědnosti sjednat pouze jako doplňkové pojištění k pojištění budovy pro bydlení nebo bytu nebo k pojištění domácnosti.

Pojištění odpovědnosti za způsobené škody lze sjednat i samostatně, ale většina pojišťoven jej „balí“ jako součás jiných pojistek.

Jedno je jisté, pokud si tento produkt objednáte, budete mít zase o něco více klidu v případě, že se vám v zahraničí (na dovolené) něco nepříjemného přihodí, respektive pokud vy způsobíte někomu nějakou újmu, ať již finanční či na zdraví.

Domácnost, rekreační sporty, údržba a zvířata

Pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě v domácnosti pojištěného a provozem jejího zařízení, při rekreačním sportu, při cyklistice, osobami, jímž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti, a to při výkonu této činnosti, s výjimkou škod způsobených pojištěnému, psem, kočkou nebo hospodářským zvířetem, jejichž chov neslouží k výdělečným účelům, s vyjímkou nebezpečných druhů zvířat…

Škody vyplývající z držby budovy, stavby, nebo bytu

Varianty pojištění odpovědnosti, jakou je i pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby budovy, stavby nebo bytu lze u většiny pojišťoven sjednat pouze jako doplňkové pojištění k jiným pojistným variantám. u ČSOB pojišťovny lze tento produkt objednat pouze k pojištění budovy pro bydlení nebo k bytu a vztahuje se na odpovědnost za škodu způsobenou vlastnictvím nemovitosti, jeho správou či nájmem (stavba, dům, byt). Existují dodatky k těmto smlouvám, které hovoří například o neproplatitelných škodách, kterými jsou například škody na zdraví a usmrcení osob vzniklých na rozestavěné budově.

O konkrétních variantách pojištění odpovědnosti za vámi způsobenou škodu se informujte u jednotlivých pojišťoven, poskytovatelů tohoto pojištění: Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, Všeobecná zdravotní pojišťovna, ZPMV ČR, Uniqa, ČSOB aj…