Půjčku.net Rss

Pojištění odpovědnosti osob aneb pojistka na blbost

Pojišťovny a produkty, Různé příspěvky, informace | Dne 05-08-2009

Pojištění odpovědnosti osob aneb pojistka na blbost. Je pravda, že každý se může dostat do situace, kdy svému okolí způsobí nějakou újmu, ať již finanční či zdravotní, nese pak viník za tento čin zodpovědnost. Pokud nejste pojištěni druhem pojištění, které se lidově nazývá „pojistka na blbost“ (proti blbosti), neboli pojištění odpovědnosti osob či firem, pak za vás pojišťovna způsobený úraz nejspíše nezaplatí a budete se muset s poškozeným domluvit na způsobu odškodnění.

Jste řádně pojištěni pro případ odpovědnosti?

Tak například povinné ručení se oficiálně nazývá „pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla“ a tzv. pojistka na blbost se dá pojmenovat například jako „pojištění odpovědnosti za škody způsobené jinému subjektu„. Pokud tedy tento typ pojištění máte, jste poměrně dobře kryti proti způsobení případné škody někomu jinému. Pojištění lze sjednat v „komplexním balíčku“ s pojištěním domácnosti nebo pojištěním nemovitosti (ČSOB Pojišťovna, Kooperativa, Wuestenrot pojišťovna, Victoria Volksbanken, Česká pojišťovna aj.), u kterých se cena pojistky odvíjí od celkové ceny komplexního pojištění. Není problém si toto pojištění sjednat samostatně, ale je potřeba více srovnávat a vybírat mezi konkurenčními produkty.

Nejen díky vlastní blbosti se vám může přihodit něco, co vám pojištění odpovědnosti pokryje.

Vytopený byt, způsobený úraz, finanční škoda

Nejčastěji se jedná o krytí při újmě na zdraví, financích, škodě na majetku (vytopení bytu), úraz na místě, o které se máte vy za zákona starat (chodník před domem). Jedná se rozhodně o zajímavý produkt, který bývá často prodáván jako ucelený balíček, třeba pro celou rodinu. Bývá také součástí komplexních pojištění majetku a nemovitostí. Nezapomeňte na pojistku na blbost – pojištění odpovědnosti osob či firem za způsobené škody.