Půjčku.net Rss

Pojištění léčebných výloh nekryje odpovědnost za způsobenou škodu

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty | Dne 06-09-2009

Pojištění léčebných výloh nekryje odpovědnost za způsobenou škodu. Při výběru dovolené jsme si již zvykli myslet zároveň na pojištění léčebných výloh při vycestování do zahraničí, tedy na takzvané cestovní pojištění. Pokud se vám na dovolené přihodí nějaký úraz, popřípadě onemocníte, máte dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou nárok na smluvené zdravotní ošetření. Míra a finanční náhrady jsou uvedené ve smlouvě o cestovním pojištění.

Mnoho lidí však tuto pojistku považuje za více universální a myslí si, že kryje i odpovědnost za jimi způsobené škody, tak tomu ovšem není!

Pojištění odpovědnosti – lidově pojistka na blbost

Pokud si chcete být jisti, že se budete moci obrátit na pojišťovnu i v případě, že se vám nic nestane, ale způsobíte třeba škodu někomu jinému (ať již finanční či fyzickou újmu), pak vám rozhodně klasické pojištění léčebných výloh v zahraničí nebude nic platné. Pro tyto pojistné události je potřeba dojednat a podepsat jiný druh pojistné smlouvy, a sice takzvanou pojistku na blbost, neboli pojištění odpovědnosti za vámi způsobené škody, což je zase jiný druh pojištění..

Pojistit lze dnes téměř vše, ale rozumný člověk musí vybírat. Pokud se chystáte na rizikovou dovolenou, nebo jen chcete mít klid, pomůže vám krytí odpovědnosti za způsobené škody.

Poté budete mít klidnější spánek a v případě, že byste někomu způsobili nějakou újmu na zdraví či na majetku, budete se moci se spoluúčastí obrátit na pojišťovnu, která za vás případné závazky zaplatí.

Zřízení úrazového pojištění on-line – léčebné výlohy

Vrátíme-li se k té první variantě pojištění, musíme konstatovat, že se jedná o základní pojištění a případně vyšší plnění je potřeba stanovit příme ve smlouvě s pojišťovnou. Oproti pojištění odpovědnosti by zřízení zdravotního / úrazového pojištění nemělo chybět při žádné objednávce zájezdu či dovolené do zahraničí. Pokud vás obtěžuje chodit na pojišťovnu, pak můžete být v klidu. Většinu pojistných smluv lze dnes sjednat online přes internetové stránky jednotlivých pojišťoven.

Ochrana hmotné zodpovědnosti, způsobené škodě

Kdo způsobí druhému škodu, nese za tuto škodu plnou odpovědnost – tak hovoří zákon a pojišťovny dodávají: pokud chcete mít jistotu že za případně způsobené škody neponesete hmotnou zodpovědnost, je jedinou ochranou právě pojištění odpovědnosti. Může se stát, že se vaší vinou někdo vybourá a poškodí si auto, vytopíte byt či podlaží (klasika), popřípadě způsobíte rozbití nějaké věci někomu na ulici či v obchodě (zbourání regálu). Toto vše správně uzavřené pojištění odpovědnosti za vámi způsobené škody kryje.