Půjčku.net Rss

Kursový transmisní mechanismus a pohyby měnových kurzů

Centrální bankovnictví, Peněžní ústavy, banky, Různé příspěvky, informace | Dne 19-08-2009

Kursový transmisní mechanismus a pohyby měnových kurzů. Základní rozdíly kursového transmisního mechanismu měnové politiky ve srovnání s měnovým a úvěrovým mechanismem spočívají především ve dvou skutečnostech. Jedná se o úlohu operativních kritérií a zprostředkujících kritérií, které plní jediná veličina, měnový kurz. Druhou skutečností je podstata měnového kurzu jako ceny zahraniční měny vyjádřené v domácí měně, tedy v mincích a bankovkách daného státu. Pokud vás toto nezajímá, ale zajímají vás kurzy měn, pak využijte tento odkaz.

Vliv centrální banky na kurzy měn devizového trhu

Protože v kursovém transmisním mechanismu, jehož základní podoba plní úlohu operativního i zprostředkujícího kritéria nominální měnový kurz, je zřejmé, že ve srovnání s měnovým či úvěrovým transmisním mechanismem odpadá jedna ze tří základních podmínek účinnosti, a to znalost a relativní stabilita vazeb mezi oběma kritérii. Zůstávají tak pouze dvě základní podmínky:

  • schopnost centrální banky ovlivnit svými nástroji vývoj měnového kurzu
  • znalost a relativní stabilita vazeb mezi vývojem měnového kurzu a vývojem cenové hladiny

Měna a nominální vyjádření zahraniční měny

Měnový kurz v nominálním vyjádření je cenou zahraniční měny vyjádřenou v domácí měně – to je oficiální formulace. V konkrétní podobě jde buď o tzv. ústřední kurs, administrativně stanovený centrální bankou, nebo tržní měnový kurz. v obou případech je tato cena výsledkem nabídky a poptávky na domácím devizovém trhu – ústřední kurs musí nabídku a poptávku respektovat a vyžaduje zásahy centrální banky – u volně směnitelných měn je kurs ovlivněn i vztahy nabídek a poptávek na zahraničních devizových trzích.

Nabídka a poptávka na devizovém trhu – oscilace

Protože nabídka a poptávka na devizovém trhu nejsou rigidní, mění se také měnové kursy. Pohyby měnových kursů se označují termíny oscilace, respektive fluktuace. Každý měnový kurz je tedy tržní kategorií, a to i u měn centrálně plánovaných ekonomik, kde měnové kursy mohou sice mít jinou úroveň, ale pak je nutné je uvnitř ekonomiky upravovat jinými nástroji.

Zdroj: Centrální bankovnictví (2. rozšířené knižní vydání)