Půjčku.net Rss

Podpora v nezaměstnanosti 2009 – nárok a výše podpory

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace | Dne 07-09-2009

Podpora v nezaměstnanosti 2009 – nárok a výše podpory. Každému se může stát, že ztratí zaměstnání a ocitne se tak na nějakou dobu bez stálé práce a zároveň také bez příjmu peněz a právě proto si platíme daně, abychom byli v této nepříjemné situaci dočasně podpořeni státem. Podmínka, že by to mělo být pouze dočasné řešení je samozřejmě velmi důležitá, protože sociální dávky nebo řekněme státní podpora v nezaměstnanosti je jako služba velmi snadno zneužitelná.

Podmínky podpory v nezaměstnanosti od 1.7.2009

Státní podpora v nezaměstnanosti je finanční výpomocí pro ty, kdo práci nemají, ale zároveň ji aktivně hledají nebo se účastní rekvalifikačních kursů. Podmínkou získání finanční výpomoci ze strany státu (finančního úřadu) je registrace na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Základní změny realizované zákonem o podpoře hospodářského růstu a sociální stability a novelou zákona o daních z příjmů a zákona o pojistném na sociální zabezpečení jsou popsány v PDF souboru vydaným cmkos.cz (Českomoravskou konfederací odborových svazů).

Zvýšení podpory nezaměstnaným a při rekvalifikaci

Návrh zákona má dočasně prodloužit podpůrčí dobu o jeden měsíc, tedy na 6 měsíců pro kategorii uchazečů do 50 let věku, na 9 měsíců pro uchazeče ve věku 50-55 let a na 12 měsíců pro uchazeče starší než 55 let. Zvýšení má platit pouze po omezenou dobu, a to od 1.11.2009 do 31.12.2010. Výhody přilepšení při žádosti o sociální podporu v nezaměstnanosti by měly být patrné především pro ty, kteří si práci aktivně hledají a především pro ty, kteří se rekvalifikují, tedy souhlasili s návrhem finančního / pracovního úřadu na podstoupení rekvalifikace.

Zákony ohledně čerpání státní podpory v nezaměstnanosti nutně potřebují reformu!

Na jak vysokou podporu máte ze zákona nárok?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena na základě průměrného měsíčního čistého příjmu v posledním zaměstnání a to ve výši, která se řídí procentuální částkou průměrného měsíčního příjmu podobu několika měsíců, jak můžete vidět v následující tabulce.

  • 65 % průměrného čistého příjmu po dobu prvních 2 měsíců
  • 50 % průměrného čistého příjmu po dobu dalších dvou měsíců
  • 45 % průměrného čistého příjmu po zbytek doby nároku podpory
  • 60 % průměrného čistého příjmu po dobu případné rekvalifikace

Podpora při ztrátě zaměstnání není vyplácena v případě, že žadatel splňuje nárok na starobní důchod, pobírá dávky nemocenského pojištění, popřípadě pokud nastoupil vazbu nebo výkon trestu.