Půjčku.net Rss

Penzijní připojištění – důchodové zabezpečení (důchod)

Bankovní produkty, služby, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 12-08-2009

Penzijní připojištění – zabezpečení důchodovým připojištěním. Jedním ze spořících produktů, které mají na finančním trhu své nezaměnitelné místo, je také takzvané penzijní připojištění, tedy prozatím zcela dobrovolné spoření si finančních prostředků na vlastní důchod. Jedním z prvních podnětů byly kampaně samotného ministerstva, které měly za úkol informovat (postrašit) lidi o nepříjemné možnosti, a sice, že pro mladší generaci již nebudou k dispozici dostatečně vysoké důchody a proto je dobré si na důchod sami spořit. Myšlenka je to jistě dobrá, ale je stejně dobrý celkový koncept tohoto důchodového spoření se státním příspěvkem?

Spoříte si nějaké peníze na důchodový věk?

Pokud pomineme tento konkrétní produkt, je jistě od nějaké věkové hranice dobré myslet na své stáří a začít si, byť i nepříliš vysokou částkou, nějaké peníze spořit. Penzijní připojištění je pro důchodovou rentu poměrně výhodným produktem, protože se jedná o dlouhodobé spoření se státním příspěvkem, které je navíc každoročně úročeno. Čím déle a více peněz na účtu penzijního fondu máte, tím vyšší úroky se připisují.

Pokud nás nečekají žádné důchody, budeme se o sebe muset postarat sami. Začněme třeba nějakým spořením.

Výhody penzijního připojištění s příspěvkem

Státní příspěvek sice není příliš vysoký, činí maximálně 150 Kč měsíčně při vkladu minimálně 500 Kč a více za měsíc. N druhou stránku již dnes nejsou důchody zrovna vysoké a mohou v důchodovém věku podstatně snížit životní úroveň, čemuž lze alespoň částečně zabránit opatřením si nějakého důchodového spoření – penzijního připojištění se státním příspěvkem zdarma. Výhodou penzijního připojištění je také to, že je garantované státem a jeho majitele při splnění určitých podmínek daňově zvýhodňuje (vklady nad 6000/rok se odečítají z daňového základu až do výše 12 000 ročně). Odepište si vklady z daní.

Starobní, invalidní, výsluhová a pozůstalostní penze

Součástí každé smlouvy o penzijním připojištění, ať už se jedná o jakoukoli banku či pojišťovnu (Česká pojišťovna, Axa, ČSOB, Kooperativa pojišťovna, Allianz, ING, VZP aj.), je penze, která je některým z níže uvedených způsobů vyplacena po dovršení smluvené doby spoření na penzi (důchod). Po dovršení podmínek si může klient (majitel produktu) vybrat mezi starobní penzí, klasickým důchodem (je sjednán automaticky), invalidní, popřípadě pozůstalostní penzí. Mimo to mohou být vložené peníze vyplaceny i formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání (přicházíte o část prostředků).

Penzijní připojištění pro plátce zdravotního pojištění

V zásadě platí, že penzijní připojištění je na spoření velmi pružné a umožňuje průběžné nepenalizované změny smlouvy, modifikaci vkládané částky i odklad měsíčních vkladů. Pokud se tedy rozhodnete pro tento produkt, zbývá jen vybrat ho u té správné společnosti. Podmínky bývají víceméně stejné, liší se poplatky za zřízení a správu účtu penzijního připojištění a další drobné platby. Penzijní připojištění si může zřídit kterákoliv osoba starší 18 let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky.