Půjčku.net Rss

Penzijní fond České spořitelny, a.s. a jeho zhodnocení

Bankovní produkty, služby, Různé příspěvky, informace | Dne 30-07-2009

Penzijní fond České spořitelny, a.s. a jejich zhodnocení. Hlavním předmětem činnosti jakéhokoli penzijního fondu (a fond České spořitelny není výjimkou) je poskytování penzijního připojištění podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Další výhody, jako třeba výše zhodnocení vložených investic, jsou poměrně subjektivní informace, které se často liší, záleží na konkrétní bance, pojišťovně.

Česká spořitelna a její penzijní připojištění

Penzijní fond České spořitelny vstoupil na finanční trh v České republice v roce 1995. Od března 2001 je 100% vlastníkem společnosti Česká spořitelna, která se již v roce 2000 stala členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Základní rámec penzijního připojištění je tedy stanoven zákonem a je třeba se jím řídit (banky a pojišťovny). Penzijní fond České spořitelny nabízí své penzijní připojištění jak soukromým, tak i podnikovým klientům.

  • IČ: 61672033
  • Sídlo: Poláčkova 1976, Praha 4
  • Telefon: 261075116-7
  • Fax: 261075190
  • Internet: pfcs

Zhodnocení finančních prostředků fondu pfcs.cz

V tabulce uvedené níže můžete vidět procentuální zhodnocení vkladů vložených na účet penzijního připojištění od CSAS, respektive od PFCS.cz za období let 1995 – 2008. Je zde vidět klesající procentuální část, rapidně pak především v poslením roce 2008, kdy procentuální zhodnocení vložených peněz dosáhlo procentuální výše 0,40 %.

Rok Připsané zhodnocení
1995 4,00 % + prémie
1996 8,00 %
1997 9,05 %
1998 8,33 %
1999 4,40 %
2000 4,20 %
2001 3,81 %
2002 3,50 %
2003 2,64 %
2004 3,74 %
2005 4,03 %
2006 3,04 %
2007 3,07 %
2008 0,40 %