Půjčku.net Rss

Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank

Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 30-07-2009

Peníze, jejich úloha v ekonomice a emisní činnost centrálních bank. Pokud se nejprve zaměříme na úlohu a možnosti centrálních bank po celém světě, zjistíme, že jsou ve většině vyspělých zemích monopolními eminenty hotovostních peněz. Základní rozdělení peněz pak dle bankovního managementu spočívá ve funkci kterou nazýváme prostředek směny a jako druhou lze uvést funkci účetní jednotky.

Funkce peněz jako prostředek směny

Každý asi ví, že dříve se věci prostě směňovaly za jiné věci a ty zase za jiný hmotný či nehmotný majetek. Podoba peněz dala mnoha přírodním i lidským výtvorům společnou, vyčíslitelnou hodnotu. Společný jmenovatel ohromě usnadnil obchodování a především přispěl k rozvoji ekonomiky a prosperity. Základní funkcí peněz v ekonomice jsou tedy peníze jako prostředek směny. Jako nejvhodnější se pro vyjádření hodnoty čehokoli ukázaly především drahé kovy (zlato, stříbro), které se později přetvořily do podoby mincí (platidlo).

Účetní jednotka – vyjadřují cenu ostatních aktiv

Další funkcí peněz je jejich význam jakožto účetní jednotky. Touto funkcí je myšlen význam peněz ve smyslu obrovského zjednodušení celé směny. Mnoho produktů a služeb se směňovalo v různých hodnotách a proměnlivě v čase, funkce peněz tuto směnu velmi zjednodušila. Při existenci peněz se počet cen výrobků rovná zároveň jejich počtu. Kvalita kupní síly a bohatství každého z nás je však stále závislá především na stabilitě jejich kupní síly, tedy na množství výrobků a služeb v dané ekonomice.

Hotovostní peníze a bezhotovostní platby dnes

Dnes mají peníze dvě formy jako základního prostředku směny. Jedná se o formu hotovostní a bezhotovostní např. platby přes běžné účty bank. V podstatě libovolně lze hotovostní peníze uložením na bankovní účty konvertovat do prostředků bezhotovostních a samozřejmě také naopak. Obě formy peněz jsou emitovány podobným způsobem, v zásadě se jedná o bankovní úvěry. Zásadním rozdílem je pak to, že hotovostní peníze může, až na některé výjimky, emitovat pouze centrální banka daného státu v podobě poskytnutí finančního úvěru.