Půjčku.net Rss

Peněžitá pomoc v mateřství jako dávka nemocenského pojištění

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace | Dne 08-09-2009

Peněžitá pomoc v mateřství jako dávka nemocenského pojištění. Tato dávka s pojmenováním „peněžitá pomoc v mateřství“ má těhotné ženě (budoucí mamince) nahradit příjem, o který přišla v souvislosti s mateřstvím. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, kterou může těhotná žena pobírat od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu po dobu zhruba 6 měsíců po porodu…

Nemocenské pojištění jako dávka v těhotenství

PPM dávka nemocenského pojištění je podmíněna předchozí pracovní činností (dobou setrvání v zaměstnání), tedy účastí žadatele o dávku (žena na mateřské) v nemocenském pojištění v předcházejícím období. Zjednodušeně řečeno, je pro získání peněžité pomoci v mateřství nemocenskou dávkou důležité, abyste měla odpracovanou nějakou dobu v předchozím zaměstnání (v tom posledním od nástupu na mateřskou dovolenou).

Budoucí maminky, využijte jednu z možností jak ze státu „vytáhnout“ alespoň nějaké peníze do startu vašeho těhotenství.

Ukončení pracovního poměru – přerušení činnosti

Z podstaty tohoto státního příspěvku – jelikož se jedná o náhradu ušlé mzdy – je důležité, aby žena pro získání nároku na dávku přerušila dosavadní zaměstnání, tedy momentální pracovní činnost. Jiných činností, kde žena nemocenské pojištění neplatila, se výpověď ze zaměstnání netýká, protože nezakládají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Přerušení dosavadní výdělečné činnosti (kde budoucí matka platila nemocenskou) je rozhodující pro získání tohoto mateřského příspěvku.

Mateřská dovolená s peněžním příspěvkem od státu

Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % denního vyměřovacího základu a vyplácí se za kalendářní dny. Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popřípadě ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější.

Dobrá zpráva pro maminky: alespoň nějaký peněžní příspěvek od státu lze s nástupem na mateřskou dovolenou získat.