Půjčku.net Rss

Okamžité zrušení pracovního poměru, vzor výpovědi ze zaměstnání

Pojmy - výrazový slovník, Vzory smluv, formuláře | Dne 28-08-2009

Okamžité zrušení pracovního poměru, vzor výpovědi ze zaměstnání. Výpověď ze zaměstnání je rozhodně věcí nepříjemnou, nicméně se může přihodit téměř každému. V prvé řadě se jedná o to, že nemusíte výpověď dostat pouze vy, ale můžete to být Vy, kdo jí svému zaměstnavateli dá. Pokud vám jde o vzor tiskopisu pro okamžité zrušení pracovního poměru, tedy o výpověď ze zaměstnání dohodou, pak jste na správné adrese. Níže vám nabízíme možnost stáhnout si formulář (tiskopis, vzor) pro vytištění výpovědi.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, nebo její část po dobu delší než 15 dnů od její splatnosti, pak má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr a navíc má zákonné právo na tříměsíční odstupné. To je samozřejmě ta příjemnější varianta při podání výpovědi. Pokud chcete dát výpověď bez udání důvodu, jedná se o jinou situaci, při které samozřejmě nemáte na uvedené tři náhradní platy žádný právní nárok a nemůžete je tudíž požadovat ve výpovědi.

Pod odkazem uvedeným výše najdete vzor pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem s nárokem na odstupnou mzdu. Nejedná se o formát textového dokumentu Word, ale můžete si jej do tohoto programu nakopírovat.