Půjčku.net Rss

Odkup pohledávek, správa, prodej a postoupení pohledávky

Aktuální informace, zprávy, Nebankovní společnosti, Různé příspěvky, informace | Dne 02-10-2009

Odkup pohledávek, správa, prodej a postoupení pohledávky. Se vzrůstajícím zadlužením občanů ČR a s problémy jednotlivců, kteří se ocitli v dluhové pasti se objevuje čím dál více případů, kdy již nejsou někteří lidé schopni dostát svým závazkům a řádně platit vzniklé pohledávky. Dochází tak na exekuce majetku, kdy jmenovaného navštíví exekutor s příkazem k provedení exekuce. Ještě před tím může dojít na nucený odkup pohledávek (postoupení pohledávky), který je závislý na posouzení bonity dlužníka a podrobnějším prověření.

Hodnota pohledávky s vlivem na její odkup, prodej

Nejedná se pouze o fyzické občany, právě naopak, prodej pohledávek se týká především firem, které od svých věřitelů, dodavatelů či odběratelů jen těžko mohou dostat vzniklé pohledávky (dluhy) a tyto finance, které nemají, se pro ně stávají velmi neefektivní. V takové situaci je mnohdy výhodnější prodat takovou pohledávku, byť za nižší cenu někomu, kdo si s dlužníkem lépe a efektivněji poradí.

Z toho důvodu existují společnosti, rekrutují se často z bankovních ústavů, které nabízejí takzvaný faktoring, tedy odkoupení pohledávek na základě Smlouvy o úplatném postoupení pohledávky za předem dohodnutou cenu. Hodnota pohledávky, tj. i její kupní cena je ovlivňována především jejím stářím, právním základem, dokladovou průkazností a bonitou dlužníka.

Factoring – postupování pohledávek, inkaso

Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, které mají splatnost do 90 dnů. Disponuje vaše firma těžko vymahatelnými pohledávkami? Pak jste adeptem na jejich postoupení novému věřiteli, většinou soukromé společnosti (bance). Na základě postoupení pohledávek získává klient/dodavatel nárok na jejich profinancování do smluvně dohodnuté výše až 90 %.

  • Coface – kreditní informace, inkaso a pojištění pohledávek

Společnosti zabývající se prodejem a odkupem těžko vymahatelných pohledávek: ČSOB Factoring, a.s., Motracom, s.r.o., Genfinance, Factoring KB, a.s., Factoring České spořitelny, NLB, Raiffeisenbank, Transfinance – Factoring aj. Různé společnosti zabývající se faktoringem mají různé nároky na postupovanou pohledávku, její dobu splatnosti a zda se jedná o dluh od tuzemských či zahraničních odběratelů. Většina bank provádí odkup, financování a správu krátkodobých pohledávek vzniklých klientům na základě uskutečněných dodávek zboží a služeb.