Půjčku.net Rss

Leasingové společnosti – leasing automobilů, strojů, nemovitostí

Aktuální informace, zprávy, Bankovní produkty, služby, Peněžní ústavy, banky | Dne 02-10-2009

Leasingové společnosti – leasing automobilů, strojů, nemovitostí. Slovo leasing (pronájem) nás provází již řadu let a podstatně tento způsob prodeje zboží a služeb ovlivnil vývoj nejen v ČR. V případě že si pořizujeme něco na leasing (velmi často třeba osobní či nákladní automobil), znamená to, že si tuto věc kupujeme, ale do doby než bude splacena je pouze pronajatá a je v majetku leasingové společnosti. Leasing spojuje dva subjekty, pronajimatele (zpravidla leasingovou společnost) a nájemce, kteří spolu uzavřou leasingovou smlouvu, která upravuje jejich vztahy během leasingu.

Finanční leasing automobilů, operativní a zpětný

Leasingové společnosti poskytují v České republice v zásadě tři druhy úvěrových služeb, jedná se o finanční, operativní a zpětný leasing. Právě finanční leasing patří mezi nerozšířenější leasingovou formu v ČR, kudy ročně protékají desítky miliard korun. Finanční leasingové smlouvy jsou založené na dlouhodobém pronájmu zboží či služby, která je předmětem leasingové smlouvy mezi pronajímatelem (zákazník) a nájemcem (zpravidla leasingová společnost). Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy.

Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci.

U finančního leasingu bývá velmi často předmětem pronájmu (koupě na leasing) financování nákupu nového osobního auta či užitkového vozu (třeba na firmu). Nezřídka se finančním leasingem financuje pořízení strojního (zemědělské stroje, motorová vozidla, nástroje) a výrobního zařízení nebo i nemovitostí (rodinný dům, parcela, byt, bytová jednotka).

Seznam leasingových společností v České republice

  • MPA GROUP, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s., Vltavín Leas, a.s., UniCredit Fleet Management, s.r.o., AUTO JAROV, s.r.o., Credium, a.s., o Leasing, s.r.o., AGRO LEASING – (automobily, stroje) a celá řada dalších leasingových společností, které se zaměřují jak na klasický leasing automobilů, tak například na zpětný leasing u nemovitostí či při nákupu zemědělských a jiných strojů.

Spotřebitelské úvěry – auto ihned po podpisu smlouvy

Výhodou spotřebitelského úvěru je především možnost získat auto okamžitě po podpisu smlouvy, avšak jedná se o administrativně náročnější úkon než v případě leasingové smlouvy. Oproti leasingu bývají u úvěru ještě navíc o něco vyšší úroky u pravidelných splátek. Auto na splátky si můžete zakoupit také přes službu, která již několik let zdárně funguje, a sice přes GE Money Auto – GE leasing.