Půjčku.net Rss

Katastr nemovitostí, nahlížení do KN online

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 25-09-2009

Katastr nemovitostí, nahlížení do KN online. Český úřad zeměměřický a katastrální shromažďuje informace a geografická data o parcelách, pozemcích a nemovistech na území ČR a vyhlašuje případné zakonné normy o zobrazování veřejných dat v Katastru nemovitostí. Pokud sháníte veřejně dostupné informace o konkrétní parcele, můžete využít možnost nahlédnutí do KN (Katastru nemovitostí) online přes interent.

Nahlížení do Katastru nemovitostí a výpis zdarma

Díky online aplikaci, kterou najdete na nahlizenidokn.cuzk.cz, můžete velmi snadno během pár minut získat neoficiální výpis z katastru nemovitostí zdarma (vytisknout si jej). S takto získanými daty však nelze operovat jako s oficiálními a nelze se na ně stoprocentně spoléhat. Pokud si chcete ověřit získané katastrální údaje, stačí navštívit místně správní katastrální úřad v blízkosti vašeho bydliště. Při volbě hledání konkrétních informací o pozemku, domě, bytové jednotce či parcele v Katastru nemovitostí můžete využít filtrů pro vyhledávání v parcelách, budovách či jednotkách. Nahlížení do katastru nemovitostí je tedy online a zdarma!

Hledat informace k parcele

Vyhledat informace o budově

Vyhledat informace o jednotce

Najít Katastrální území na mapě

Kat. území:

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ČÚZK jedná:

 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška,v platném znění.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
 • Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů, evidence obyvatel
 • Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
 • CUZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální