Půjčku.net Rss

Insolvenční rejstřík a zákon o osobním bankrotu

Bankovní produkty, služby, Různé příspěvky, informace | Dne 06-08-2009

Půjčka na směnkuInsolvenční rejstřík a zákon o osobním bankrotu. Insolvenční rejstřík je základním stavebním kamenem reformy insolvenčního zákona (práva). Tento nový informační systém byl zprovozněn dne 1. ledna 2008 a jeho úlohou je zvýšit informovanost běžného publika o probíhajících insolvenčních řízeních. Znamená to, že Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje vešekerá podání týkající se insolvenčního zákona o osobním bankrotu či oddlužení fyzických osob či firem.

Osobní bankrot u problémů se splácením závazků

Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou publikovány relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Najdeme zde také téma o osobním bankrotu, které se nazývá oddlužení, aneb způsoby řešení úpadku a likvidace firmy při bankrotu. Dále zde jsou informace o formě vyrovnání se s věřiteli a o možnostech řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka v soudním řízení.

Insolvenční a soudní řízení na ISIR Justice.cz

Mělo by platit následující pravidlo: veškerá soudní rozhodnutí týkající se oddlužení, popřípadě žalob souvisejících s insolvenčním zákonem se vyvěšují na úřední desce insolvenčního soudu a současně se zveřejňují ve zmíněném Insolvenčním rejstříku, není-li zákonem stanoveno jinak. Pokud jste tedy pozorovatelem či aktivním účastníkem zákonného insolvenčního řízení, pak je jen na vás ověřit si tyto informace na vývěsní desce příslušného úřadu, nebo na zmíněných oficiálních stránkách ISIR Justice.cz. Kromě informací o insolvenčních řízení bude možné snadno získat i zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích a hlavních řízení probíhajících v členských státech EU.

Exekuce a oddlužení bez zástavy nemovitosti?

Pokud vám v případě exekuce či insolvenčního řízení zbyde po zaplacení všech dluhů méně peněz než životní minimum, pak můžete dosáhnout oddlužení bez zástavy nemovitosti či jiného majetku. Zároveň nesmíte vlastnit nemovitost. Oddlužení bez zástavy je časově velmi náročný proces který je nutné provést pro celkové oddlužení fyzických osob.

Dodatek: v insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.