Půjčku.net Rss

Inflace a její míra v ČR

Centrální bankovnictví, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 15-08-2009

Inflace a její míra v ČR za jednotlivé roky 2007, 2008, 2009. Co to vlastně inflace je, jak ovlivňuje hospodaření státu a jak se s ní jednotlivé země v rámci bankovního sektoru vypořádávají se dozvíte v tomto článku. Pokud použijeme definici, pak lze inflaci charakterizovat jako: dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny, který je spojen s nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz. Co to znamená v praxi?

Míra inflace, její projevy a důsledky pro ekonomiku

Klesání hodnoty měny je vždy nepříjemné a nese se sebou mnoho jiných doprovodných důsledků, většinou negativních. Samozřejmě, že některým subjektů inflace napomáhá a přináší jim užitek. My si můžeme inflaci rozdělit na dva základní druhy, na očekávanou a neočekávanou inflaci a devalvaci peněz.

  • Očekávaná inflace: Zvýšení cenové hladiny, o kterém byla veřejnost předem informována, a které proto v oznámené výši očekává a snaží se mu různě přizpůsobit.
  • Neočekávaná inflace: Zvýšení cenové hladiny, o kterém veřejnost nebyla předem informována a které je pro ni překvapením bez možnosti se přizpůsobit.

V praxi to většinou znamená, že ať se jedná o první či druhý druh inflace, není v nich pro běžného obyvatele příliš velký rozdíl. U očekávané inflace je pozitivní především fakt, že někteří lidé stihnou včas zareagovat a převedou například své nevýhodně investované finanční prostředky a jiné investice jinam a zvýší tak své šance na minimalizování ztráty v důsledku inflace měny daného státu.

Díky inflaci ztrácejí peníze daného státu svou hodnotu a vy si toho za ně koupíte méně :( .

Prospěšnost inflace, politika a nulová inflace

Inflace je nejčastěji a zcela po právu spojována s negativními jevy a projevy v ekonomice a HDP země, což však ještě neznamená, že nemůže být spojena také s pozitivními jevy. Řekněme, že například mírná míra inflace do výše 5 % na roční bázy může být relativně prospěšná, pokud povede k vyššímu tempu ekonomického růstu. Jde o zřejmé naplnění existence tzv. poloinflace, která se však může časem vládě, politickému grémiu a samotné Centrální bance vymstít především dalším nárůstem inflace měny. Pokud nelze uznat prospěšnost zmíněné mírné inflace, pak se v ekonomice mluvé o tzv. nulové inflaci.

Valorizace mezd, důchodů a příjmů obyvatel

Informace o dosažené míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.

 

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4,7
1,8
0,1
2,8
1,9
2,5
2,8
6,3