Půjčku.net Rss

Hlášení pojistné události u České pojišťovny – nahlášení škody

Aktuální informace, zprávy, Pojišťovny a produkty, Různé příspěvky, informace | Dne 03-10-2009

Hlášení pojistné události České pojišťovny – nahlášení škody. Máte nějaký pojistný produkt uzavřený u České pojišťovny a nastala u vás pojistná událost dle uzavřené smlouvy o povinném ručení, havarijním pojištění či třeba u pojištění odpovědnosti osob nebo pojištění majetku? V takovém případě je dobré obrátit se přímo na konkrétní pojišťovnu, v tomto případě na Českou pojišťovnu a její Klientský servis, kde lze pojistnou událost nahlásit online (škodní událost) prostřednictvím internetových stránek ČP.

Česká pojišťovna – škodní událost a Klientský servis

V případě, že u vás (bouračka, škoda na majetku, poškození či způsobení úrazu jiného člověka – pojištění odpovědnosti) došlo k pojistné události, je potřeba tuto situaci co nejdříve nahlásit Klientskému servisu České pojišťovny, aby se začala tato škodní událost řešit (vyšetřovat), popřípadě nastalo co nejdříve pojistné plnění dle rozsahu a druhu pojistné smlouvy.

Věděli jste, že pojistnou událost můžete nahlásit nejen telefonicky, ale také písemně (PDF, Word), popřípadě online přes Klientský servis?

Seznam níže uvádí případy, kdy se můžete na Klientský servis České pojišťovny v případě hlášení pojistné události obrátit. Nahlášení škody se týká nejen poškozených, ale také těch, kteří jsou viníky a jsou pojištěni právě u České pojišťovny.

  • povinné ručení (pojištěný), povinné ručení (poškozený)
  • povinné ručení, jiná škoda než na vozidle (jako pojištěný)
  • povinné ručení jiná škoda než na vozidle (jako poškozený)
  • havarijní pojištění, pojištění majetku
  • pojištění odpovědnosti – způsobil jsem škodu někomu jinému
  • pojištění odpovědnosti – někdo způsobil škodu mně

Nahlásit pojistnou událost telefonicky, písemně…

Jak již bylo řečeno výše, můžete pojistnou událost nahlásit online přes Klientský servis České pojišťovny, ale můžete využít také pracovníka (operátora ČP), který je dostupný na telefonní lince každý pracovní den (hlášení po telefonu) – nahlásit škodu po telefonu.

  • Na telefonní lince Klientské servisu České pojišťovny 841 114 114 můžete každý pracovní den od 7 do 19 hodin ohlásit škodu.
  • Formuláře – pro nahlášení škody u České pojišťovny

Další možností je nahlášení písemnou formou. Písemně můžete hlásit škodní události přes formuláře České pojišťovny (PDF formát – Adobe Acrobat, .doc – Word), které se týkají životního pojištění, úrazového pojištění, cestovního pojištění, pojistek majetku a pojištění odpovědnosti.