Půjčku.net Rss

Exekutorské úřady Praha, Brno, Plzeň – exekutorská komora

Aktuální informace, zprávy, Nebankovní společnosti, Různé příspěvky, informace | Dne 26-09-2009

Exekutorské úřady Praha, Brno, Plzeň – exekutorská komora. Dnes je bohužel naprosto běžným jevem činnost exekutorů a exekučních úřadů jednotlivých měst v rámci zákoných opatření k insolvenčnímu řízení či osobnímu oddlužení (bankrot). Návštěva exekutora majetku může nastat na váš osobní podnět z důvodu dluhové pasti, ze které se nemůžete dostat, pak nastává situace tzv. osobního bankrotu a následného zákonného oddlužení.

Nebo na vás může být exekutor z místního exekutorského úřadu poslán na základě nesplácení dluhu (úroky z úvěru – splátky) u nějaké bankovní či nebankovní instituce. Dohledným orgánem je exekutorská komora.

Exekutorský úřad v Praze, Brně, Přerově, Zlíně…

Exekutorské úřady a soudní exekutory najdete téměř v každém i menším městě. Dohledat nějakého soudního exekutora, který je členem exekutorské komory České republiky například v Praze, Brně, Plzni, Přerově, Zlíně, Pardubicích a jiných městech pak není vůbec žádný problém. Přestože je exekuční činnost ze zcela pochopitelných důvodů mezi běžnými obyvateli poměrně neoblíbená, dochází k návštěvě exekutora v mnoha případech na popud samotného občana, který si již neví se svýmiu dluhy rady a žádá po exekutorovi radu – jak z bezvýchodné situace.

Nebankovní půjčky nám pomohly k totálnímu zadlužení, ale za vším hledej člověka, byly jsme to my kdo si tyto peníze bez přemýšlení půjčoval.

Exekutor je totiž zákonný zmocněnec, který je povinnen poskytnout povinnému poradenství týkající se jeho problémů. Dnes je důležitá především osvěta a soukromé instituce s ní již leckdy začínají, protože dluhová past je vážným problémem mnoha států a ČR rozhodně nevyjímaje.

Seznam exekučních úřadů pro výkon exekuce

Chcete-li (potřebujete) využít služeb exekutora, můžete využít seznam exekutorů v České republice, popřípadě se můžete o dostupných exekutorech informovat na exekutorském úřadě v místě vašeho bydliště. Jak již bylo řečeno, má exekutor ze zákona poměrně rozsáhlé pravomoce, které jej opravňují k zjišťování osobních informací souvisejících s vykonávanou exekucí. Mezi tyto pravomoce patří získání informací ohledně pojistek, dluhů a vlastnictví dlužníka a exekutor se těchto informací může domáhat jak u příslušných pojišťoven, bank, tak i u policie ČR.