Půjčku.net Rss

Exekuce nemovitosti – dlužíte peníze a přichází exekutor majetku?

Bankovní produkty, služby, Různé příspěvky, informace | Dne 03-08-2009

Exekuce nemovitosti, dlužíte peníze a přichází exekutor majetku? Pokud dlužíte nějaké peníze bance či nebankovnímu ústavu a nemáte snahu (peníze) tento dluh splácet, může se stát, že vás navštíví exekutor, tedy osoba povolaná k zabavování majetku (čehokoli včetně samotné namovitosti). Tato situace je samozřejmě velmi nepříjemná, ale dojde-li k ní, je již většinou pozdě. Z velké části je na nás, zda situace s nespláceným úvěrem dojde tak daleko, že se na nás exekutorský úřad zaměří.

Exekutorský úřad (komora) a zátah na dlužníky

K zabavování majetku ve většině případů dochází při neřádném splácení nějaké pohledávky vůči soukromé instituci, popřípadě vůči státu. S rostoucí nabídkou nebankovních půjček, které jsou schvalovány i lidem s nízkou platební morálkou (bonitou) se množí i případy s nuceným vyrovnáním dluhu vůči poškozené osobě (firmě), tedy vymáháním pomocí exekutorského úřadu (exekutora). O neplatiče (dlužníky) se v prvé řadě začne zajímat exekutorský úřad příslušný k okresu (obci), v níž dlužník bydlí, žije.

  • Praha, Bruntál, Česká Lípa, Zlín, Hodonín, Břeclav, Hradec Králové, Nymburk, Plzeň, Zlín Tábor, Nový Jičín, Sokolov, Vsetín, Kolín, Uherské Hradiště, Opava, Kroměříž, Chrudim, Semily, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Klatovy, Přerov, Brno, děčín, Most, Karviná a další města v ČR

Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na exekutory

Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo (více na portále justice.cz – eJustice) provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob. Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení. Pokud tedy máte pocit, že je při výkonu exekutora porušován zákon, můžete se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Dojde-li na exekuci vašeho majetku, je již většinou pozdě. Předcházejte návštěvě exekutora vhodným výběrem půjčky a splátkového kalendáře.

Vymáhání pohledávek, dražby nemovitostí, majetku

Je možné že nejste tím, kdo někomu dluží, ale je to přesně naopak. V takové chvíli může být exekutor vaším přítelem, respektive vykonavatelem spravedlnosti. Stejně tak, jako se banky obracejí na exekuční úřady, můžete se i vy domluvit se zákonným zástupcem, který je zmocněn k vymáhání pohledávek a dluhů od fyzických osob či firem. Seznam exekutorů, kteří exekuce a dražby nemovitostí (majetku) provádějí, najdete níže.

Centrální registr dlužníků – závazky osob a subjektů

CERD, neboli Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. V tomto systému můžete vyhledávat zaregistrované neplatiče jak z řad fyzických osob, tak z firem.