Půjčku.net Rss

Důchody od 1.1.2010: kalkulačka odchodu do starobního důchodu

Aktuální informace, zprávy, Pojmy - výrazový slovník, Různé příspěvky, informace | Dne 17-03-2010

Důchody od 1.1.2010: kalkulačka odchodu do starobního důchodu. Každoročně se mění některé zákony a nejrůznější novelizace vyvstávají platnosti právě začátkem nového roku. Tradičně se mění i výše důchodů, příspěvků na starobní penzi a zároveň i věk odchodu do penze. Kalkulačky pro výpočet výše důchodu od 1.1.2010 najdete na různých webových stránkách. Od Nového roku dochází k výrazným změnám především v oblasti důchodového pojištění a o úpravu věku pro odchod do starobní penze.

Jak je to se starobním důchodem?

Starobní důchod: zásadním způsobem se mění ustanovení § 29 zdp, které upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, že pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodlužuje až na 35 let.

  • Tabulka důchodového věku – 2009/2010
  • mpsv.cz – podrobné informace o následujících důchodech…
  • Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod / Doby pojištění a vyloučené doby / Starobní důchod / Výše starobního důchodu / Invalidní důchod / Transformace dříve přiznaných invalidních důchodů

Minimální délka pojištění u pojištěnce je určena především kalendářním rokem, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku viz následující tabulka. Tabulkový výpis vychází ze skutečnosti „kalendářní rok dosažení důchového věku“ a „potřebné doby důchodového pojištění“.

Dosažení důchodového věku Potřebná doba pojištění
před rokem 2010 25 let
2010 26 let
2011 27 let
2012 28 let
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
po roce 2018 35 let

Výpočet pomocí důchodové kalkulačky

Pro výpočet starobního důchodu pomocí důchodové kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí potřebujete mít nainstalovaný textový program Microsoft Word či jeho bezplatnou alternativu OpenOffice. Jedná se o příponu .doc, která ukládá textové dokumenty. Níže najdete odkaz pro stažení či otevření důchodového kalkulátoru. Vypočtěte si výši penze on-line na internetu.

Více informací o důchodech od 1.1.2010 včetně přesných formulací a vysvětlení zákonných norem týkajících se starobních důchodů, invalidních penzí či vdovských příspěvků najdete tradičně na mpsv.cz, stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Datum narození a pohlaví, ženy navíc udávají i počet dětí. Důchodová kalkulačka poté vypočte váš důchodový věk a datum vzniku nároku na starobní důchod. Na předčasný důchod máte nárok nejdříve tři roky před tímto datem. Kalkulačka by měla zohledňovat parametrické změny důchodové reformy.