Půjčku.net Rss

Dluží vám zaměstnavatel výplatu? Pošlete firmu do konkurzu

Peněžní ústavy, banky, Různé příspěvky, informace | Dne 28-08-2009

Dluží vám zaměstnavatel výplatu? Pošlete firmu do konkurzu. Dnes je celkem běžné, že se množství podnikatelů dostává do finančních potíží a jejich firmy bankrotují, popřípdě se vyhýbají některým platbám, mezi něž lze častokráte zařadit i výplaty zaměstnanců (mzdy). Na serveru penize.cz vyšel článek, který vysvětluje, jak můžete vy, jako zaměstnanec, takovou situaci řešit. Nabízí se prý možnost poslat svého zaměstnavatele do konkurzu.

Firmy krachují a vy přicházíte o vydělané peníze

Pokud se firma dostane do platební neschopnosti a začne se výhýbat některým svým závazkům, ke kterým patří i zmíněné platy zaměstnanců, dotýká se to vašich peněz, což vám dává právo se zákonně bránit. Dle titulku pak můžete společnými silami, je potřeba aby vás bylo ve firmě víc, poslat svého zaměstnavatele do konkurzu. Tím, že se firma dostane do konkurzu a skončí v insolvenčním řízení pro vás situace nekončí, ale naopak. V tomto případě se o své výplaty musíte aktivně přihlásit.

Insolvenční rejstřík a vyhláška o zahájení řízení

Od okamžiku, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněna tzv. vyhláška o zahájení řízení, není možné, aby zaměstnanec podal k soudu žalobu o nezaplacení dlužné mzdy. Pohledávky zaměstnanců, tedy dlužné mzdy, za poslední tři roky evidované v účetnictví firmy však mají zvláštní přednostní režim. Proto tyto pohledávky zaměstnanci nemusí v insolvenčním řízení přihlásit. Uspokojují se v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (insolvenci).

Zaměstnanec je však přeci jen musí uplatnit, a to tak, že vyzve insolvenčního správce k jejich splnění. Návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči firmě může podat k příslušnému soudu i zaměstnanec, kterému podnik dluží výplatu.