Půjčku.net Rss

Daň z přidané hodnoty: DPH od 1.1.2010

Aktuální informace, zprávy, Různé příspěvky, informace | Dne 06-01-2010

Daň z přidané hodnoty: DPH od 1.1.2010. Čeští zákonodárci si na podnikatele a podnikatelské subjekty připravili ve spolupráci s Evropskou Unií (EU) novelu zákona o DPH (Daň z přidané hodnoty), v níž se tato daň státu navyšuje ve spodní i horní části o jedno procento. U té vyšší daně to předpokládá zvýšení z 19% na 20% DPH. Kromě tohoto zvýšení se tato novela týká i některých prozatimních neplátců daně.

Obchodujete s členským státem EU? Platíte DPH!

Na následující situaci nebyli čeští podnikatelé nijak upozorněni, nicméně zákon byl schválen prezidentem ČR 22. prosince 2009 a dnem 1.1.2010 nabyl pravomoci. Jakýkoli podnikatel z České republiky, jež poskytne službu některé z členských zemí Evropské unie se dnem poskytnutí služby automaticky stává plátcem DPH! Informujte se na místně příslušných finančních úřadech, u daňových účetních či poradců.

Novela zákona o DPH byla předložena především z důvodu povinnosti členských států EU transponovat do národní legislativy následující směrnice, kterými se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty:

  • Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, pokud jde o místo plnění při poskytnutí služby;
  • Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, o vrácení daně z přidané hodnoty osobám registrovaným k DPH v členských státech;
  • Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, týkající se souhrnného hlášení.

Poskytnutí služby firmě v Evropské unii

Pokud podnikatel poskytne službu firmě v Evropské unii, týká se jej od dne poskytnutí služby další povinnost, a sice odeslat tzv. Souhrnné hlášení o proběhlých transakcích. Členské země si tak vyjasní, kdo a v jaké členské zemi EU DPH státu odvede. Souhrnné hlášení bude možno podávat pouze v elektronické podobě.

V oblasti podávání daňových přiznání nedochází od 1. 1. 2010 k žádným změnám, tzn. i nadále je možno daňová přiznání podávat jak elektronicky, tak i na tiskopise vydaném MF.


Tagy: , , ,
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Live