Půjčku.net Rss

Coface Czech – kreditní informace, inkaso a pojištění pohledávek

Pojišťovny a produkty, Různé příspěvky, informace | Dne 01-08-2009

Coface Czech – kreditní informace, inkaso a pojištění pohledávek. Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o., je dceřiná společnost rakouského holdingu Coface Central Europe Holding AG se sídlem ve Vídni, jehož prostřednictvím je součástí francouzské skupiny Coface. Náplň společnosti spadá do více tajemných sfér ekonomiky a bankovního businessu. Společnost vyhodnocuje úvěrové situace větších společností a finančních institucí. Mezi klienty patří také větší podniky z oblasti průmyslu a služeb.

Vyhodnocování rizik spojených s obchodováním

Zákazníky společnosti jsou finanční instituce, podniky z oblasti průmyslu i služeb, poskytovatelé dat a organizace které se podílí na řízení obchodních rizik na celém světě. Služby Coface Central Europe se opírají jednak o databázi ICON, která poskytuje on-line informace o 4,8 milionu podniků ze střední a východní Evropy, a je tak největší databázi svého druhu v tomto regionu, jednak o databáze mimosoudního inkasa. Tyto rozsáhlé databáze jsou sestavovány a pravidelně aktualizovány odborníky tak, aby uspokojily specifické potřeby expertů správy pohledávek. Výsledkem jsou jedinečné informace sloužící k identifikaci a vyhodnocování příležitostí a rizik spojených s obchodováním.

Coface řídí a financuje pohledávky prostřednictvím těchto produktů:

  • úvěrové pojištění
  • obchodní informace o podnicích a rating firem
  • řízení pohledávek
  • factoring a zajištění pohledávek