Půjčku.net Rss

Česká a Slovenská federativní republika 1990-1992 a bankovnictví

Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 18-08-2009

Česká a Slovenská federativní republika 1990-1992. K 1. lednu 1990 došlo k oddělení „emisní“ a „úvěrově-obchodní“ činnosti centrální banky. Státní banka československá byla rozdělena na tři právně samostatné subjekty: Státní banku československou, která se přetvářela na centrální banku tržního typu (emisní činnost), a dvě obchodní banky – Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava (obě úvěrově-obchodní činnost).

Jak fungovalo bankovnictví za České a Slovenské federativní republiky?

Federace, centrální bankovnictví a obchodní banky

U obou nových obchodních bank byly bilanční sumy, to je aktiva i pasiva, vytvořeny převedením části bilanční sumy za Státní banky československé, u pasív pomocí tzv. redistribučních úvěrů úročených diskontní sazbou. Tyto úvěry dostala také Investiční banka za zvýhodněnou sazbu (asi 1/2 diskontní sazby). Celkový stav redistribučních úvěrů činil 106 miliard tehdejších Kčs. Zřejmý posun Státní banky československé směrem k podobě centrální banky v tržní ekonomice nalezl legislativní podporu v zákoně ze dne 20. prosince 1991, o státní bance československé (22/1992 Sb.).

Česká národní banka a republika 1. ledna 1993

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy dochází rovněž k republikovanému dělení Státní banky československé a na našem území k 1. lednu 1993 vzniká a zahajuje činnost Česká národní banka v její dnešní podobě. Její povinnosti, práva, rámec a cíle činnosti, organizační struktura, měnová politika, bankovní dohled a další činnosti jsou upraveny zákonem České národní rady, 6/1993 Sb. a jeho novelou 442/2000 Sb. výrazné posílení samostatnosti banky v měnové oblasti je spojeno s měnovou odlukou a vznikem české koruny.

Zdroj: Centrální bankovnictví (2. rozšířené knižní vydání)