Půjčku.net Rss

Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně

Centrální bankovnictví | Dne 30-07-2009

Centrální banky vedou finanční účty vládě a státům obecně. Centrální banky jsou z ekonomického pohledu velmi zajímavými institucemi. Vedou účty státům (vládám), centrálním orgánům a jiným „státním subjektům“, přičemž dnes naprostá většina transakcí probíhá bezhotovostně. Tato činnost je centrálními bankami prováděna nejen ve vyspělých ekonomikách.

Centrální banka nemůže, nesmí zbankrotovat

Ať už si stát či jiné státní instituce a orgány peníze u centrální banky půjčuje, nebo uchovává své „vlastní“ finanční prostředky, je v jeho zájmu aby tyto peníze byly v bezpečí. Proto je z hlediska nižšího rizika výhodnější spolupracovat v tržních ekonomikách s centrální bankou. Jelikož bývá spolupráce s vládou zakotvena a upravena zákonem, jsou veškeré investice a případně schodky řešeny v soudržnosti s CB.

Vztahy mezi státem a ČNB jsou upraveny zákonem

Pro lepší součinnost a případnou soudržnost mezi státem a centrální bankou jsou tyto vztahy zakotveny v ústavě, respektive jsou řízeny zákonnými předpisy. Stupeň samostatnosti u konkrétní centrální banky daného státu pak také vyjadřuje, zda je tato banka povinna realizovat a záměry vlády týkající se měnové oblasti (měnové politiky). Současně může být v těchto případech vyzvána také ke krytí případného schodku ve státním rozpočtu.

Česká národní banka – informace o ČNB

Česká národní banka ČNB.cz – ústřední banka a kurzy měn. Česká národní banka je hlavní bankovní institucí, která vykonává dohled nad nad finančním trhem daného státu, v tomto přípacě nad Českou republikou. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh…

  • ČNB – info o České národní bance