Půjčku.net Rss

Bankovnictví ve vyspělých zemích dynamicky roste

Centrální bankovnictví | Dne 25-07-2009

Bankovnictví ve vyspělých zemích dynamicky roste. Zjednodušeně lze konstatovat, že finanční (bankovní) trh i samotné bankovnictví ve vyspělých zemích má tendenci k dynamickému růstu. Je to celkem logický důsledek vyspělé ekonomie, která prostě potřebuje shromažďovat volné peněžní zdroje a redistribuovat je.

Banky jako šedé eminence stojící za pokrokem

Nejedná se jen o bankovní služby, ale o mnohá odvětví. Firmy některé své povinnosti přesouvají na své dodavatele a stejně tak státy či velké konglomerace přesouvají svá rozhodnutí a samotná veta na bankovní ústavy. Toto téma je jistě pro zkušenější a vědečtější pracovníky a dovoluje až příliš mnoho prostoru pro spekulace a zlidovělá vyprávění, nicméně to nemění nic na faktu, že banky jsou mocné nástroje stojící za mnoha velkými rozhodnutími.

Rozvoj bankovnictví po druhé světové válce

K markantnímu rozvoji bankovnictví a razantnímu zdokonalování a nabalování celé řady služeb dochází zejména po druhé světové válce. Banky v těchto časech byly jedním z nejprogresivnějších subjektů, které se zasadily o restrukturalizaci celé řady odvětví a vlastně celé ekonomiky. Vymezení hodnoty peněz jako prostředku směny bylo po druhé světové válce samozřejmě velmi důležité.