Půjčku.net Rss

Centrální banky a bankovní systém ve Spojených státech amerických

Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 19-08-2009

Centrální banky a bankovní systém ve Spojených státech amerických. Pokud se na tomto portále zmiňujeme o centrálním bankovnictví nejen v České republice, pak by zde asi neměly chybět víceméně objektivní informace o bankovnictví v USA, tedy ve Spojených státech amerických, a to především proto, že se jedná o jednu z nejvyspělejších ekonomik, která je vydavatelem a správcem nejprogresivnější a nejpoužívanější měny, amerického dolaru.

Rozhodnutí kongresu o First Bank of United States

V roce 1791 byla z rozhodnutí Kongresu Spojených států amerických na dvacet let založena první centrální banka, First Bank of the United States, do které federální vláda upsala 20 % akciového kapitálu (zbytek upsali soukromí akcionáři). Tím to zřejmě všechno začalo :) . S kapitálem ve výši 10 miliard amerických dolarů se banka stala největší akciovou společností v USA. Sídlila ve stejném městě jako federální vláda, ve Philadelphii. Hlavním motivem založení First Bank of the United States byla správa federálního dluhu a samozřejmě také podpora rozvoje a ekonomiky v té době.

Bankovnictví v USA se i přes nesporně obrovskou sílu americké ekonomiky často potýkalo s krizovými situacemi a bankovní reglementací.

Toto však nevydrželo věčně a po řadě bankovních krizí se vláda rozhýbala a po několika neúspěšných pokusech o uspořádání amerického bankovního systému byl 23. prosince 1913 přijat Zákon o Federálním rezervním systému (Federal Reserve Act) a v následujícím roce zahájil činnost nový systém centrálního bankovnictví, federal Reserve System, jehož činnost byla až na drobné změny zachována až do současnosti.

  • Fed – oficiální stránky Federálního rezervního systému

Federální rezervní systém – FED v Americe

Teď nco málo o FEDu. Federální rezervní systém (“Fed„) se skládá z Výboru guvernérů (Board of Governors), dvanácti regionálních Federálních rezervních bank, které zajišťují činnostt centrální banky na území příslušného měnového distriktu, a 25 poboček. Do Federálního rezervního systému se dále řadí Federální výbor volného trhu, tři poradní rady a na nejnižší úrovni sem patří členské banky, které ale samozřejmě nelze považovat za centrální banky.

Zdroj: Centrální bankovnictví (2. rozšířené knižní vydání)