Půjčku.net Rss

Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy

Centrální bankovnictví | Dne 25-07-2009

Bankovní systém tvoří instituce daného státu a jejich vztahy. Lidově řečeno je bankovní systém jakýsi celek, který je tvořen jednotlivými subjekty (bankami), které se musejí přizpůsobit zákonným formám daného státu, potažmo místního bankovního systému. Bankovní systém vyspělých států tedy má dvě na sobě závislé složky: institucionární a funkční.

Institucionární systém, pravidla bank v ekonomice

Do institucionárního systému patří jednotlivé banky, které lze ovšem rozdělit do několika druhů. To že jsou zde i nebankovní ústavy (poskytují půjčky bez ručitele a bez náhledu do registru dlužníků osob) je dáno především velmi přísnými pravidly, která musejí dodržovat jednotlivé banky. Pro mnoho ústavů, které chtějí s penězi hospodařit je proto jednodušší podnikat v nebankovním sektoru. Banky se musí řídit bankovními zákony, pravidly státního bankovního systému a dalšími právními doložkami. Banka, jako instituce, je tedy podnik vlastnící bankovní licenci.

Způsoby bank v ČR a jejich seznam

Vybíráte bankovní ústav, kterému chcete svěřit své finanční prostředky? Seznam, členění a další zajímavé informace o bankách najdete na této stránce. Jaký přístup zachovávají zaměstnanci bankovních domů ke svým zákazníkům a proč je dobré zachovat při výběru banky chladnou hlavu?