Půjčku.net Rss

AXA pojišťovna a.s., připojištění a penzijní fond axa.cz

Bankovní produkty, služby, Pojišťovny a produkty | Dne 03-09-2009

AXA pojišťovna a.s., připojištění a penzijní fond axa.cz. Mezi čím dál populárnější a v brzké době nejspíše nutné produkty dnešního pojišťovnictví patří mimojiné i tzv. penzijní připojištění, tedy jakási forma spoření si peněz na důchod, který může být pro následující generace velmi nízký, popřípadě téměř či vůbec žádný! AXA pojišťovna patří mezi komplexní pojišťovny v České republice a kromě například penzijního fondu AXA (penzijní / důchodové připojištění) nabízí i další pojistné produkty.

Penzijní připojištění – starobní důchod budoucnosti

Pokud bude situace s důchody a financemi státního rozpočtu vyhrazenými pro financování stárnoucí populace pokračovat stejným tempem, pak lze do budoucna vyhlížet opravdu mírně skepticky. Ne že by se mi nelíbila možnost přenést zodpovědnost za mé zabezpečení ve stáře na mě samého, ale obávám se, že je k tomu potřeba mnoho vstřícnosti a zdravého, rozumného jednání ze strany státu a stejně tak zákonné moci.

Penzijní připojištění (fondy) je produkt, jakým se lze alespoň částečně připravit na fakt, že stát nebude mít na vyplácení důchodů peníze.

Jisté je jedno, již dnes můžeme alespoň částečně ovlivnit finanční zabezpečení v naší budoucnosti, například tím, že si na penzi (důchod) budeme spořit nějaké peníze formou penzijního připojištění.

Pojišťovna AXA.cz životní pojištění a penzijní fond

Lze konstatovat, že pojišťovna AXA je připravena poskytovat životní pojištění a penzijní připojištění jak soukromým, tak korporátním klientům v ČR. Penzijní připojištění – Penzijní fond pojišťovny AXA, je stejně jako konkurenční totožné produkty (Penzijní fond České spořitelny) podporován státem formou státních příspěvků. jedná se o poměrně výhodnou formu spoření peněz do důchodového věku, kdy je většina z nás odkázána na nepříliš vysoký důchod (penzi), jejíž výše by měla do budoucna spíše klesat.

Někteří odborníci již upozorňují na fakt, že by na důchody opravdu nemuseli být za pár desítek let ve státní kase peníze a způsob narůstání státní schodku to jen potvrzuje, stejně tak jsko schopnost našich vlád tento stav zhoršovat.